Naser Khaders modsætninger

KOMMENTAR: Det er direkte i strid med islamisk teologi, når den radikale politiker Naser Khader går ind for brugen af rugemødre til homoseksuelle, der ønsker børn ved kunstig befrugtning

Naser Khader er et af de få af Etisk Råds medlemmer, der går ind for både bøssers og lesbiskes ret til kunstig befrugtning, ligesom han også er åben over for brugen af rugemødre som en hjælp til bøsser, der ønsker et barn, hedder der i Kristeligt Dagblad den 23. maj. Ifølge Kristeligt Dagblad den 25. maj skulle han endog være det eneste af Etisk Råds medlemmer, der går ind for brugen af rugemødre. Han forsvarer sin holdning med, at det - i forhold til islam - er et fortolkningsspørgsmål.

Mig bekendt er der ikke én eneste muslimsk teolog, der har udtalt sig til fordel for brugen af rugemødre - og da slet ikke i forbindelse med homoseksuelle par. Tværtimod, så strider det imod selve grundtanken i Koranen: Tawhid (énhed) er et fundamentalt princip i islam. Det gælder om at se Koranen som en helhed. Man må kende helheden for at forstå Koranen. Man må kende helheden for at kunne definere, hvad der er foreneligt med islam.

Udgangspunktet er, at »Gud råder over himlene og jorden. Han skaber, hvad Han vil. Han skænker pige- eller drengebørn, som Han vil. Eller Han skænker både drenge- og pigebørn. Og Han lader, hvem Han vil forblive barnløse. For Han er viis og almægtig.« (Koranen 42:49-50)

Livet er en gave. Børn er ikke en ret, vi kan gøre krav på. Børn skal ikke bruges til at »redde« et ægteskab. Gud har skabt menneskene således, at der skal en mand og en kvinde til at føre slægten/menneskeheden videre. Og det skal ske inden for rammerne af et lovformeligt ægteskab for at sikre alle parter den størst mulige tryghed. Der må ikke bringes en tredjepart ind i et ægteskabeligt forhold.

Af summen af Koranens vejledning vedrørende familie og kønsroller, kan man udlede, at det er vigtigt at kende og bevare de biologiske slægtsbånd. Man bør så vidt muligt undgå, at der opstår tvivl om et barns biologiske ophav. Navn, forsørgelsespligt og arveret følger de biologiske slægtsbånd: Eksempelvis er det den biologiske far, der skal forsørge sine børn - også i tilfælde af, at de bor hos hans fraskilte hustru. Et plejebarn skal beholde sin biologiske slægts navn og bevarer arveretten efter denne - hvorfor der ikke kan være tale om egentlig adoption. Kunstig befrugtning må kun ske uden indblanding af fremmede donorer. Nedfrosne æg- eller sædceller må kun benyttes af donorerne selv - og kun så længe ægteskabet består.

Naser Khaders udtalelser i forbindelse med accept af brugen af rugemødre er mildest talt modsætningsfyldte og afslører en dybt u-islamisk tankegang. Han går på den ene side ind for »brugen af rugemødre som en hjælp til bøsser, der ønsker et barn med en fortrydelsesret for kvinden« - og to dage senere forsvarer han sin holdning med, at »der ved rugemoderskaber jo netop kun bliver brugt sæd og æg fra de rigtige forældre til barnet«. Forstå det, hvem der kan! Og som kronen på værket begrunder han sine holdninger med »hensynet til andre kulturer«, fordi det »i de mellemøstlige kulturer er vigtigt, at ægtepar får børn, og at det er deres egne børn«. Kan det virkelig være rigtigt, at mellemøstlig kultur skal være referencerammen for Naser Khaders arbejde i Etisk Råd?

Aminah Tønnsen,

Gl. Kongevej 167,

Frederiksberg