Prøv avisen
Debat

Vi skal passe bedre på Danmarks natur og miljø

"Det er sjældent klogt at fare med bål og brand. Men at føre sig frem med bål og fakler er noget ganske andet. Især når det gælder at sætte fokus på de angreb, den nuværende regering retter mod miljøet og naturen i vort land." Foto: Bax Lindhardt

Tak til Danmarks Naturfredningsforening for opråbet om bevarelsen af de frie danske kyster. Vi skal passe bedre på Danmark dejlige natur, mener Jens Bilgrav-Nielsen

Det er sjældent klogt at fare med bål og brand. Men at føre sig frem med bål og fakler er noget ganske andet. Især når det gælder at sætte fokus på de angreb, den nuværende regering retter mod miljøet og naturen i vort land. Danmarks Naturfredningsforening fortjener derfor stor ros for initiativet til, at der sent søndag den 31. januar landet over blev tændt 200 bål og i tusindvis af fakler i protest mod regeringens overgreb på miljøet og naturen.

Det er almindelig kendt, at miljøet og naturen i Danmark er endog meget truet. Den generelle erhvervsudvikling og den øgede turisme, som vi alle af økonomiske grunde er interesseret i, kræver stadig mere plads, stigende trafik og øget energiforbrug.

For at minimere skadevirkninger af denne udvikling er det derfor afgørende, at vi fastholder en klog og stram planlægning af, hvad der må bygges hvor. Ligesom det er vigtigt at have skrappe regler for at begrænse udslip af giftstoffer til jorden og til vandløbene.

Og her er der fare på færde. Regeringen har således allerede samlet sig et flertal for, at der på gårdene må være flere dyreenheder pr. hektar. Og man tillader, at hidtil beskyttet natur nu må gødes og sprøjtes. Alt dette betyder en klar øget belastning af vandløbene og grundvandet.

Dertil kommer, at regeringen nu kraftigt opfordrer til, at landbrugene bliver endnu større. Af bitter erfaring ved vi, at det betyder fjernelse af flere læhegn, diger og småbiotoper til skade for flora og fauna. Ligesom det fører til nedlæggelse af flere markveje til skade for færdslen i det åbne land.

Nu vil regeringen så åbne for nye angreb på naturen ved at ændre planlovene, således at der kan bygges tættere på kysterne, på skove og søer og anden sårbar natur. Kystbyer skal have øget adgang til at bygge ud til, ja endog i nogle tilfælde, ud over vandkanten, hvilket vil hæmme almenhedens frie udsyn og frie adgang langs vandet.

Her burde man gå den anden vej for at få fjernet de ulovligt anlagte bade- og bådbroer og andre former for spærringer, som kommunerne hidtil har set gennem fingre med.

Regeringen vil endvidere tillade etablering af større butikscentre spredt i landet, hvilket af erfaring vil betyde nedlæggelse af mindre butikker i byerne. Især de mindre byer i landdistrikterne vil miste deres butikker. Det er noget, vi ved. Den udvikling må stoppes i stedet for at fremmes.

Så tak til Danmarks Naturfredningsforening for opråbet, som forhåbentlig vil inspirere borgere i stort tal til landet over til aktivt og massivt at sætte sig imod den truende forringelse af miljøet og naturen i vort land. Vi skal passe på Danmark.

Jens Bilgrav-Nielsen, tidligere MF og minister for Det Radikale Venstre, Dyrehavevej 18, Nørup, Bredsten