Prøv avisen

Ned med blodtrykket

FOLKESUNDHED Samfundet kan med en fornuftig indsats mod for højt blodtryk skåne mange mennesker for livslange handicap og spare samfundet for mange penge

Så kom de alarmerende tal, der viser, at 700.000 danskere går rundt med et for højt blodtryk. Det er desværre ikke nogen nyhed, at mange danskere lider af for højt blodtryk.

Det har HjerneSagen, som forening for mennesker ramt af en blodprop eller blødning i hjernen, vidst i årevis. Det er heller ikke nogen nyhed, at folk ikke ved det, fordi de får ikke målt deres blodtryk jævnligt.

Det nye er, at det handler om så mange mennesker. Mennesker, der på et eller andet tidspunkt risikerer at blive ramt af en blodprop eller blødning i hjernen – noget, der rammer hver syvende dansker!

At blive ramt af en blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi) er meget alvorligt. Alvorligt for den enkelte og dennes familie – og alvorligt for samfundet.

Den, der bliver ramt, risikerer en række alvorlige følgevirkninger som f.eks. halvsidig lammelse, tale- og sprogvanskeligheder, hukommelsesproblemer, adfærdsændringer m.m.. For mange vil der være tale om livslange handicap. For samfundet er det alvorligt, fordi sygdommen koster 2,7 milliarder kr. svarende til fire procent af de samlede sundhedsudgifter. Derfor er det også ubegribeligt for HjerneSagen, at der ikke sættes ind med en målrettet indsats for at forebygge, at mennesker rammes af en blodprop eller blødning i hjernen.

Apopleksi er en folkesygdom af væsentlig størrelse. Ca. 11.000 mennesker rammes årligt. Forhøjet blodtryk er den altdominerende risikofaktor. Man regner med, at ca. halvdelen af alle apopleksier skyldes et forhøjet blodtryk.

HjerneSagen foreslår, at de offentlige myndigheder nu går i spidsen på dette vigtige område. Det kan ske ved, at der udarbejdes en blodtryks-handlingsplan, bl.a. indeholdende en landsdækkende mediekampagne, hvor man oplyser befolkningen om vigtigheden af at få målt sit blodtryk. Samtidig bør blodtryksmåling integreres som en fast bestanddel af enhver rådgivning, der foretages af den praktiserende læge.

Et for højt blodtryk kan behandles – både ved ændringer i livsstil som f.eks. rygeophør, mindre alkoholindtag, mere motion og medicinsk behandling.

Samfundet kan skåne mennesker for livslange handicap og spare samfundet for mange penge ved en aktiv indsats. Hvornår kommer den?

Lars Kaarsholm og Lise Beha Erichsen er hhv. formand og direktør for HjerneSagen