Nedvurdering af faglighed i KLM er åndelig dovenskab

Det fremgår tydeligt af det indlæg, professor Jens Rasmussen havde den 7. februar i Kristeligt Dagblad, at man skal være omhyggelig med sine citater.

Lad mig derfor citere korrekt, hvad Jens Rasmussen skriver: For det første er der ikke noget filosofisk element i læreruddannelsen, hverken nu eller tidligere. Derfor har jeg naturligvis ikke talt for at afvikle noget, som ikke findes.

Som medforfatter af de nugældende bestemmelser for faget KLM, kristendom/livskundskab/medborgerskab, som censor i faget og efter at have arbejdet med dansk læreruddannelse i mere end 40 år forstår jeg ganske enkelt ikke Jens Rasmussens udtalelse.

Ifølge ordbøger og opslagsværker handler moderne filosofi blandt andet om læren om den menneskelige erkendelses begrundelse, dens oprindelse og dens grænser, læren om det værendes herunder menneskets natur eller væsen, og om det er muligt at opstille principper for moralsk vurderen og handlen, som lader sig bevise i videnskabelig forstand, eller som ethvert rationelt tænkende menneske må tilslutte sig.

Artiklen fortsætter under annoncen

For mig indgår disse elementer tydeligt i faget KLM og indgik ligeledes i det tidligere fag kristendom/livsoplysning. Elementerne er også indgået i en lang række af de pædagogiske og didaktiske fag op igennem læreruddannelsen og i de lærebøger, der er og bliver brugt i læreruddannelsen.

Det er selvfølgelig tænkeligt, at det er mig, der aldrig har forstået, hvad læreruddannelse går ud på, og så må jeg ydmygt bede Jens Rasmussen forklare sig nærmere, så jeg endelig forstår, hvad jeg ikke har forstået i 40 år.

En enkelt bemærkning mere: Vi, der arbejder med faget KLM har aldrig påstået, at almen dannelse i læreruddannelsen kun finder sted i dette fag, men vores påstand/argument er, at der i arbejdet med almen dannelse skal indgå faglighed, så almen dannelse handler om kundskaber og ikke kun om synsninger.

Hvis jeg har forstået Jens Rasmussen rigtigt (jeg kan også her have forstået forkert), så handler det for ham om netop at styrke det faglige i læreruddannelsen. En nedvurdering af denne faglighed i KLM er åndelig dovenskab. En nedprioritering er ikke i overensstemmelse med, hvad et flertal i Folketinget besluttede om dette fag.

Henrik Sommer, valgmenighedspræst og forhenværende rektor,Sarpsborgparken 66, Struer