Mette Bock: Nej, kvalitet kommer ikke kun fra DR

Husk på, at troværdigt kvalitetsindhold kan leveres af andre end de statsejede eller statsstøttede medier, skriver kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA)

Oplysning og dannelse finder altså sted på mange måder i et mangfoldigt medielandskab, der består af både private og offentligt støttede medier. Og det skal vi være glade for, skriver kultur- og kirkeminister Mette Bock.
Oplysning og dannelse finder altså sted på mange måder i et mangfoldigt medielandskab, der består af både private og offentligt støttede medier. Og det skal vi være glade for, skriver kultur- og kirkeminister Mette Bock. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix.

KASPER SAND KJÆR, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, kom forud for de kommende medieforhandlinger med et opråb i Kristeligt Dagblad i går. Opfordringen går på at lade debatten om fremtidens medielandskab og public service-tilbud handle om mere og andet end DR’s budgetter og at sætte medieforliget i et større perspektiv med blik for den historiske arv, vi skal løfte.

Jeg er 100 procent enig. Derfor har jeg brugt mere end et år på at diskutere medier med tusindvis af mennesker i hele landet. Knap 5000 danskere har bidraget med forslag til, hvilket medieindhold de ønsker adgang til. Jeg har mødt danskere i alle aldre på en generationsrejse rundt i landet, og det har tydeliggjort, at vi har en kæmpe generationskløft mellem den ældre og den unge generations medieforbrug. Mange ældre holder fortsat af den trykte avis og fjernsynet om aftenen. Mange børn og unge vokser op i hjem uden aviser og uden et fjernsynsapparat. De er helt andre steder.

Hertil kommer, at undersøgelser viser, at der aldrig har været produceret mere dansk kvalitetsindhold end i dag. Udfordringen er at få borgerne, ikke mindst børn og unge, til at bruge det.

SÅ DEN STORE INTERESSE for DR’s størrelse er snarere et billede af, hvad medierne interesserer sig for og prioriterer, end af den brede interesse for medier i det hele taget, som jeg selv og andre politikere beskæftiger os med.

Mit opråb til DUF skal være et andet. Husk på, at troværdigt kvalitetsindhold kan leveres af andre end de statsejede eller statsstøttede medier. Når tusindvis af danskere har fulgt Netflix-serien ”The Crown” om det engelske kongehus, bidrager det til vores dannelse.

Når tusindvis af danskere hver dag læser Kristeligt Dagblad, der er et privat mediehus, bidrager det til oplysning og dannelse.

Når borgere i et lokalsamfund følger nye, lokalt forankrede digitale medier, bidrager det til viden og demokratisk debat om deres nære samfund.

Oplysning og dannelse finder altså sted på mange måder i et mangfoldigt medielandskab, der består af både private og offentligt støttede medier. Og det skal vi være glade for.

I OPLÆGGET TIL den kommende medieaftale vil regeringen lægge op til en bedre balance på fire områder:

1) Balancen mellem private og offentligt ejede medier.

2) Balancen mellem gamle og nye medier.

3) Balancen mellem ældres og unges medieforbrug.

4) Balancen mellem landsdækkende og regionale/lokale medier.

NÅR NU Kasper Sand Kjær interesserer sig i særlig grad for DR’s størrelse, er det en kendsgerning, at DR bliver mindre. Men DR vil fortsat være en milliardforretning. Helt afgørende er det imidlertid, at DR skal gentænkes som kulturinstitution og -formidler, der står som et tydeligt fyrtårn i det mediehav af både skidt og kanel, vi alle skal navigere i.

Frie medier er demokratiets salt. Og kritiske medieforbrugere er forudsætningen for et oplyst og myndigt folk, der kan skelne mellem troværdighed og fake news.

Mette Bock (LA) er kultur- og kirkeminister.