Nej til selvmordsaktioner

KOMMENTAR: Koranen er imod selvmordsaktioner

Den 29. august kunne man i et stort interview med stormuftien i Jerusalem læse, at han støtter selvmordsaktioner. Jeg vil for god ordens skyld nævne, at rigtig mange muslimer - læg som lærd - er dybt uenige med ham i dette synspunkt: Man må nemlig ikke »kaste sig selv i fordærv for egen hånd« (Koranen 2:195), »dræbe sig selv« (4:29) eller »tage liv, som Gud har helliggjort« - medmindre det er som straf for forræderi, blodig vold og terror eller overlagt mord (17:33) (for hvilke forbrydelser der i parentes bemærket også er mulighed for at idømme mildere straffe). Hvis nogen derudover dræber et andet menneske, »vil det være, som om han dræber hele menneskeheden« (5:35).

Det er tilladt at forsvare sig imod overgreb; men man må aldrig gribe til mere drastiske midler end dem, angriberen bruger.

Forsoning og tilgivelse er under alle omstændigheder at foretrække frem for primitiv hævngerrighed, for »så vil din fjende blive din mest fortrolige ven« (41:34), ligesom »den, der tilgiver, vil blive belønnet af Gud« (42:40).

Under alle omstændigheder er der utallige profetudsagn, der klart tilkendegiver, at selv i en forsvarskrig er der grænser, der ikke må overskrides: Man må ikke ramme uskyldige civile, nedslagte dyr eller ødelægge afgrøder og naturen i det hele taget.

Kampen for fred, frihed og retfærdighed er sjældent omkostningsfri - hvad enten kampen føres med ord og pen eller våben i hånd, men man bør aldrig bevidst søge døden for sig selv eller sine medmennesker.

Ethvert retsindigt menneske må tage skarpt afstand fra de uhyrlige selvmordsaktioner, der har hærget verden i de seneste år.

Aminah Tønnsen,

forfatter,

Gl. Kongevej 167,

Frederiksberg