Nu er det dig og mig

”Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud.”

Salmernes Bog 51, 19

”Gud, vær mig nådig i din godhed, udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed! Vask mig fuldstændig ren for skyld, rens mig for synd!”.

Sådan begynder salme 51, den store bodssalme, som sidenhen også har lydt ved det fælles skriftemål i kirken. For som salmisten og vi må bekende: Jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Det samme ved tolderen i Jesu lignelse, da han slår sig for brystet og siger: Gud, vær mig synder nådig! Tolderen står helt alene og usminket over for Gud og beder Gud tage sig af al skidtet i sit liv. Og apostlen Peter ved det, da han siger til Jesus: Gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand!

Når vi må bekende det samme, får vi så også forkyndt, at vi allerede er begyndt på noget nyt og anderledes. Helt fra Det Gamle Testamentes tid har det været en bibelsk sandhed og tilsagn, at ”et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud”. Vi kan lide med helt konkrete synder. Eller vi kan beskæmmes af at se, hvor mangelfuldt vi lever med Guds bud og Jesu ord om at give Gud æren og elske vores næste som os selv. Alt dette får vi lov at angre og fortryde. Og det mister vi ikke menneskeværd ved. Tværtimod kommer vi Gud nærmere end det menneske, der mener at kunne klare sig med sin egen indsats og derfor ikke har noget at fortryde på.

Guds ord vil altid give os et klarere lys over os selv og over Gud og vore medmennesker. Så vi bliver sandere, ærligere – og kærligere. Og hvor er det dog vidunderligt efter hver en syndsbekendelse at måtte høre: Dine synder er tilgivet! Gå med Guds fred! Dette er det vigtigste, vi kan få med os hjem fra kirken om søndagen, når vi har været fælles med andre om syndsbekendelse og nådestilsagnet fra Gud i forkyndelse og nadver og velsignelse.

Vi er alle tiggere, som lever af, hvad Gud giver os. Men det er også nok at leve af. Og når du så kan have det svært med, hvad du er i andres øjne, så husk, at det er, hvad du er i Guds øjne, der tæller. Gud afviser aldrig en synder, som angrer.

Thomas Kristensen er pastor emeritus.