Nu må moderate muslimer træde frem og sige fra

Vi er nødt til at høre de moderate muslimer sige klart fra over for muslimske love og vaner, som er i modstrid med dansk lovgivning, mener lærer Henrik Nis-Hanssen

Når man læser Koranen og er klar over opbygningen og forståelsen, er det simpelthen ikke til at fatte, at nogen kan mene, at islam og dansk demokrati på nogen måde kan forenes.
Når man læser Koranen og er klar over opbygningen og forståelsen, er det simpelthen ikke til at fatte, at nogen kan mene, at islam og dansk demokrati på nogen måde kan forenes. Foto: Marcus Ericsson.

I kølvandet på TV 2’s udsendelser ”Moskéerne bag sløret” bliver der nu fra forskellige muslimske imamer og talsmænd forsøgt at forklare og ikke mindst bortforklare, hvorfor der blev sagt, som der blev i udsendelserne.

Såkaldt moderate muslimer melder sig på banen for blandt andet at foreslå et slags manifest, som blev omtalt i Kristeligt Dagblad den 18. marts, og som skal give pejlemærker for, hvordan man skaber en dansk-muslimsk identitet.

Det er grundlæggende rigtig godt og en rigtig god idé, da man som anden- og tredjegenerationsindvandrer bør tillægge sig dansk kultur og dermed blive en del af det danske samfund og demokrati.

Det er derfor temmelig uforståeligt, at de såkaldt moderate muslimske talsmænd ikke taler direkte imod de ting, som blev afsløret i tv-udsendelserne. Når det gælder for eksempel stening, nævnes det bare, at det også er at finde i Det Gamle Testamente.

Det er også korrekt, men den afgørende forskel er jo, at Jesus én gang for alle har talt disse rædsler midt imod (læs for eksempel Johannesevangeliet kapitel 8). Koranen derimod har ikke gjort op med disse uhyrligheder.

Der bliver heller ikke taget afstand fra sharialoven, som jo grundlæggende er så modsatrettet den kristne opfattelse af, hvordan man lever livet og opbygger et samfund.

Løgnen er endnu en afgørende faktor – både i udsendelserne og i Koranen. Løgnen er ganske vist forbudt muslimer imellem, men ellers ikke. Det er således i direkte i modstrid med den kristne identitet, som det danske demokrati og samfundsopfattelse er bygget op omkring. Her er løgnen bandlyst, og man kan blive straffet for den.

Hvis idéen om at kunne leve som moderat muslim i det danske samfund skal tages seriøst, har vi brug for en intern muslimsk udrensning af de formørkede imamer og talsmænd, som tilsyneladende ikke er betegnende for det store antal af muslimer i Danmark.

Selvfølgelig bør den danske regering og Folketinget lave særlove, der forbyder disse hadprædikanter, og udvise dem af landet.

Men de muslimer, som åbenbart følte sig ramt af TV 2’s udsendelser, og som tager 100 procent afstand fra de imamers og talsmænds holdninger, som tydeligt blev afsløret i udsendelserne, er nødt til at stå frem og dementere alt lige fra stening til vold mod børn samt undertrykkelse af kvinder.

Vi er også nødt til at høre de moderate muslimer sige klart fra over for muslimske love og vaner, som er i modstrid med dansk lovgivning. Vi kan i Danmark ikke leve med disse parallelsamfund, der tydeligvis hæmmer integrationen, og som i tillæg hertil skaber en dem og os-kultur.

Når man læser Koranen og er klar over opbygningen og forståelsen, er det simpelthen ikke til at fatte, at nogen kan mene, at islam og dansk demokrati på nogen måde kan forenes.

Som udgangspunkt bygger Koranen på hadet til alle andre mennesker end muslimer. Det danske samfund derimod er bygget på Bibelens ord om, at du skal elske dine fjender. Det er to vidt forskellige udgangspunkter, som simpelthen ikke kan forenes, medmindre den ene part ændrer synspunkt.

At elske sine fjender er jo næsten (indrømmet) en umulig opgave, men at række hånden ud til en fremmed, udøve tilgivelsens kunst samt at drage omsorg for de svage ér en del af det værdisæt og fundament, som det danske samfund er bygget op på.

Dette udgangspunkt pas-ser naturligvis ikke godt til mennesker med en kultur, der har hadet til andre for øje. En sådan kultur vil undergrave og udnytte den anden, og derfor har vi i Danmark så svært ved at forene islam og demokrati. Det ér og bliver en umulig opgave, som heller ikke ses praktiseret noget sted i verden.

Henrik Nis-Hanssen, lærer, Ånumvej 11, Skjern