Kristeligt Dagblad mener: Ny lov mod forhånelse er sund fornuft

Det var tåbeligt, da et flertal fjernede den gamle blasfemiparagraf. Det er derfor entydigt et gode, at SVM-regeringen nu vil indføre en ny paragraf, der ovenikøbet bliver mere præcis end den gamle. Bare ærgerligt, at det først sker nu, hvor den er blevet presset til det