Ny udviklingsstrategi tager religion lidt mere alvorligt end hidtil

Tak til forligsparterne for at lytte til os, skriver Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

Man kan jo lade sig inspirere af forordet til den tyske strategi: ”Hvor end religion er en del af problemet, skal religion være en del af løsningen," skriver generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen
Man kan jo lade sig inspirere af forordet til den tyske strategi: ”Hvor end religion er en del af problemet, skal religion være en del af løsningen," skriver generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen

FORLIGET OM Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, som blev vedtaget bredt i Folketinget i onsdags, har mest fået opmærksomhed for tilgangen til udviklingsbistanden, for inddragelsen af virksomheder i bistanden og for størrelsen på Danmarks udviklingsbistand.

Inde i det 40 sider lange dokument gemmer der sig imidlertid et gryende paradigmeskifte i måden, dansk udviklingsbistand og bistandspolitikere tænker religion og udvikling sammen på.

Hidtil er religion blevet behandlet en kende stedmoderligt: I det omfang det ikke er blevet parkeret i afdelingen for obskuriteter, er religion enten blevet set som en trussel (radikal islam, fundamentalisme, terror) eller som noget, der er under angreb (beskyttelse af kristne minoriteter). Ja, det oprindelige udkast til strategien, som blev præsenteret på sidste års folkemøde, var fuldstændig blindt over for den rolle, religion spiller.

Folkekirkens Nødhjælp og andre efterlyste en langt mere proaktiv inddragelse af – ”andres” værdier, religion, idéer og overbevisninger i arbejdet med at skabe bæredygtige forandringer. For vi ved fra vores eget arbejde, at det er den eneste måde at skabe og forankre positive forandringer på.

Dette gælder i forhold til at sikre kvinders rettigheder og ligestilling, men også i forhold til arbejdet med at skabe økonomisk fremgang og dermed modvirke radikalisering og ekstremisme.

Derfor blev jeg glad, da jeg læste den endelige strategi. Her står der blandt andet: ”Danmark anerkender den rolle, som religiøse ledere og trosbaserede organisationer spiller for mange samfunds udvikling, herunder i forhold til at fremme dialog, fred og forsoning. Det gælder også muligheden for at håndtere værdimæssige religiøse udfordringer for eksempel i forhold til ligestilling.”

Flottere kan det ikke siges. Tak til forligsparterne for at lytte til os.

Den næste store udfordring bliver at omsætte denne anerkendelse af religionens rolle til konkret handling. For religionens rolle kan ikke isoleres fra andre forhold og faktorer. Derfor er det så vigtigt, at Danmark nu laver en strategi for, hvordan man konkret tænker religion og udvikling sammen. Det har tyskerne gjort med stor succes. Og man kan jo lade sig inspirere af forordet til den tyske strategi: ”Hvor end religion er en del af problemet, skal religion være en del af løsningen.”

Birgitte Qvist-Sørensen er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp