Nyt råd: Lad patienter og pårørende spille en aktiv rolle i psykiatriens arbejde

Ud over de store emner om tvang og hvordan afdelingen skal styres, arbejder patient- og pårørenderådet også med de mindre ting, som har betydning for hverdagen i psykiatrien. I stedet for at stå i hvert vores hjørne skal vi arbejde sammen og bruge hinandens erfaringer og viden

I stedet for at stå i hvert vores hjørne skal vi arbejde sammen og bruge hinandens erfaringer og viden. For kun på den måde kan vi sammen skabe en bedre psykiatri, hvor både patienter, pårørende og medarbejdere kan få en god hverdag, skriver repræsentanter for nyt råd. Arkivfoto
I stedet for at stå i hvert vores hjørne skal vi arbejde sammen og bruge hinandens erfaringer og viden. For kun på den måde kan vi sammen skabe en bedre psykiatri, hvor både patienter, pårørende og medarbejdere kan få en god hverdag, skriver repræsentanter for nyt råd. Arkivfoto. Foto: KENNETH LYSBJERG KOUSTRUP/ritzau .

HVER ENESTE DAG er et væld af mennesker i kontakt med psykiatrien, hvor de får hjælp og behandling. For nogle er det første gang, andre har været indlagt på en psykiatrisk afdeling længe og op til flere gange, mens andre igen får ambulant behandling hos lokalpsykiatrien.

Men uanset om det er deres første besøg i psykiatrien, om de har været indlagt længe, eller om de får behandling for skizofreni, en spiseforstyrrelse eller noget helt tredje, så har alle disse forskellige mennesker én ting til fælles. De har alle sammen en masse erfaringer og oplevelser – både i forhold til deres egen sygdom og med psykiatrien generelt – som kan være til gavn for den behandling, der bliver givet på de psykiatriske afdelinger og ambulatorier.

Så er spørgsmålet bare, hvordan vi bedst bruger al den erfaring og viden til at skabe en bedre psykiatri. En af mulighederne kan for eksempel være, at de psykiatriske afdelinger opretter patient- og pårørenderåd.

Hos Psykiatrisk Afdeling Odense er det nu snart to år siden, at vi startede vores patient- og pårørenderåd. I rådet sidder vi 14 medlemmer, hvoraf de 8 skal være repræsenteret af patienter og pårørende, som inden for de seneste tre år har haft tilknytning til afdelingen. De resterende pladser i rådet er besat af afdelingsledelsen og funktionsledere fra de enkelte afsnit på afdelingen. På den måde er der ikke langt fra forslag til konkret handling.

Rådet er det første af sin slags i psykiatrisk sammenhæng, og selvom vi stadig er ved at finde vores fodfæste, så har vores erfaringer indtil videre været gode. Sammen kan vi som patienter, pårørende og fagfolk nemlig hjælpe hinanden med at finde bedre måder at gøre tingene på, som vil være til gavn, når man er indlagt på afdelingen, får ambulant behandling eller kommer på besøg som pårørende.

NÅR VI MØDES I RÅDET, er det en blandet flok, som sidder rundt om bordet. På den måde kan vi repræsentere en stor afdeling med mange afsnit, hvor alt fra spiseforstyrrelser, skizofreni og angst bliver behandlet.

Derfor spænder vores alder fra ung til gammel, der er flere forskellige diagnoser repræsenteret, og så sidder vi alle sammen med forskellige kompetencer, hvad enten det er faglig viden eller vores egne oplevelser. Og det er netop, når vi mødes med vores forskellige baggrunde og erfaringer, at vi kan skabe en positiv forskel. Uanset hvor forskellige vi er, har vi alle en interesse i at skabe en bedre psykiatri og en god afdeling.

Lige nu mødes vi i patient- og pårørenderådet fire gange om året. Til møderne, som varer et par timer, er der plads til at vende både små og store emner, der rører sig eller har betydning for Psykiatrisk Afdeling Odense. Det kan være alt fra, at der er behov for flere bænke i naturområdet til et samarbejde med det lokale seniorhus. Når vi mødes, har vi flere faste punkter på vores dagsorden.

Vi begynder altid mødet med, at et af rådets medlemmer fortæller, hvorfor de har valgt at være med i rådet. På den måde kommer vi tættere ind på livet af hinanden og får en mere tryg atmosfære, hvor der er plads til at fortælle om både positive og negative oplevelser.

Et andet fast punkt på dagsordenen handler om tvang. Her orienterer afdelingsledelsen om, hvordan det ser ud med brugen af tvang på afdelingen. Tvang kan være en traumatiserende oplevelse for patienter, og derfor arbejder afdelingens medarbejdere målrettet med at undgå tvang. Her kan patient- og pårørenderådet spille en rolle, fordi pateinter og pårørendes egne erfaringer med tvang kan føre til nye løsninger.

UD OVER DE FASTE dagsordenspunkter, behandler vi på vores møder også en masse andre emner, som har betydning for de patienter og pårørende, der har tilknytning til Psykiatrisk Afdeling Odense, hvad enten de får ambulant behandling, eller de er indlagt. Psykiatrisk Afdeling Odense har siden januar været en del af et syddansk pilotprojekt, hvor vi er blevet fritaget fra den årlige aktivitetsstigning på to procent. I stedet har vi nu mulighed for at lave såkaldt værdibaseret styring, hvor vi kan styre ud fra, hvad der giver mest kvalitet for patienterne. Det betyder, at vi for eksempel kan skabe et smartere samarbejde med praktiserende læger og somatiske afdelinger. Her kommer rådet også til at få aktiv del i de beslutninger, der skal tages om, hvordan vi skal arbejde med projektet.

Ud over de store emner om tvang og hvordan afdelingen skal styres, arbejder patient- og pårørenderådet også med de mindre ting, som har betydning for hverdagen.

På rådets opfordring er der blandt andet startet et samarbejde med Røde Kors Odense, hvor frivillige et par gange om ugen kommer forbi for at bruge tid sammen med patienterne, hvor de hygger sig, spiller spil og snakker sammen. Det er med til at give lidt ekstra livsglæde under en hård indlæggelse, og det samme er de 120.000 kroner fra et legat, som rådet lige nu arbejder på at finde ud af, hvad skal bruges til.

SELVOM VORES patient- og pårørenderåd er godt på vej til at sikre patienter og pårørende vigtig indflydelse, så er der stadig et stort arbejde foran os. Det sker nemlig ikke bare fra den ene dag til den anden, at man skaber mere inddragelse. Det kræver en kulturændring, og at alle parter hele tiden er opmærksomme på, at vores patient- og pårørenderåd skal inddrages og høres, når der skal tages beslutninger, der har betydning for hele afdelingen. Det gælder både for medarbejdere, patienter og pårørende.

Afdelingens medarbejdere skal være gode til at se, hvornår rådet kan inddrages i beslutninger, som har betydning for afdelingens patienter, uanset om det gælder de ambulante patienter eller de indlagte. Men samtidig skal det også være tydeligt for patienter og pårørende, at rådet også er et sted, hvor de kan henvende sig, hvis de har oplevelser eller forslag til forbedringer, som de gerne vil have bragt op.

På den måde kan vi sikre, at det ikke kun bliver rådets medlemmer, der får mere indflydelse, men derimod alle patienter på afdelingen.

Mere inddragelse og indflydelse for patienter og pårørende er altså ikke gjort ved bare at oprette et patient- og pårørenderåd. Det kræver vedvarende arbejde og fokus på, at patienter skal ses som mere end deres sygdom. Både patienter og pårørende skal ses som en resurse og som mennesker, der kan bidrage med stor viden om netop psykisk sygdom. Deres bidrag kan være med til at skabe en afdeling, hvor man som patient får den bedst mulige hjælp og behandling, så man hurtigt kan vende tilbage til hverdagen igen.

Det er selvfølgelig langt fra alle udfordringer, der kan løses ved at lave et patient- og pårørenderåd, men det er vores opfattelse, at man kan komme et langt stykke ad vejen ved at have et rum, hvor der er plads til, at vi kan lytte og lære af hinanden.

Et patient- og pårørenderåd kan være med til at give et ekstra perspektiv til det arbejde, der finder sted på en psykiatrisk afdeling og i høj grad være med til at skabe mere livsglæde for de patienter, som er indlagt på afdelingen. Samtidig giver rådet patienter og pårørende en samlet stemme, som forhåbentlig kan være med til at skabe større tilfredshed og en større oplevelse af lydhørhed.

I stedet for at stå i hvert vores hjørne skal vi arbejde sammen og bruge hinandens erfaringer og viden. For kun på den måde kan vi sammen skabe en bedre psykiatri, hvor både patienter, pårørende og medarbejdere kan få en god hverdag.

Sonja Rasmussen er ledende overlæge, Psykiatrisk Afdeling Odense. Erik Jensen er oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling Odense. Luna Jensen er pårørende og formand for patient- og pårørenderådet hos Psykiatrisk Afdeling Odense. Helge Rasmussen er patient og medlem af patient- og pårørenderådet.