Fortjener islam betegnelsen ”fredens religion”?

Det er ikke uden videre sandt, når biskopperne Peter Skov-Jakobsen og Peter Fischer-Møller og det selvbestaltede Danske Kirkers Råd og Muslimernes Fællesråd hævder, at ”Vi religioner går ind for fred”, skriver lektor Jørgen Grimstrup

"Det er absolut prisværdigt, at Tarek Hussein og de fleste andre muslimer ikke vil identificeres med det bestialske IS, men jeg synes ikke, det lykkes Tarek Hussein at godtgøre, at der ikke skulle være en voldelig side af islam," siger Jørgen Grimstrup.
"Det er absolut prisværdigt, at Tarek Hussein og de fleste andre muslimer ikke vil identificeres med det bestialske IS, men jeg synes ikke, det lykkes Tarek Hussein at godtgøre, at der ikke skulle være en voldelig side af islam," siger Jørgen Grimstrup.

OVEN PÅ NY VOLD fra islamiske grupper og enkeltpersoners side - Islamisk Stat hugger hovedet af egyptiske koptere i Libyen, Boko Haram dræber i Tchad, tegnere og jøder dræbes i Paris i januar, og senest er en filmmager og en jødisk vagtmand blevet myrdet i København - forsikrer mange muslimer og ikke-muslimer om, at vold ikke er indbygget i islam. Tværtom bør islam betegnes som fredens religion.

Al-Azhar Universitet i Kairo er et sunni-muslimsk lærdomscenter, det måske vigtigste i sunni-islam. Under Muhammed-krisen i 2006 mødtes daværende biskop Karsten Nissen fra Viborg og andre kristne ledere fra Danmark med al-Azhars storimam Muhammed Sayed Tantawi.

Den til enhver tid siddende storimam på al-Azhar kaldes nogle gange overhoved for verdens godt én milliard sunni-muslimer, og han kan udstede fatwaer. Det er altså en mand, der taler med stor autoritet på vegne af mainstreamislam.

Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Dette mundheld (i virkeligheden sidste sætning i Lukasevangeliet 6, 45) randt mig i hu, da jeg for et par uger siden så en kommentar af Ahmed al-Tayib, nuværende storimam på al-Azhar.

Ahmed al-Tayib kommenterede Islamisk Stats nyeste bestialitet, afbrænding af et jordansk gidsel. Hans udtalelse skaber stor usikkerhed om, hvorvidt den islam, al-Azhar hævdes at stå for, fortjener betegnelsen ”fredens religion”.

Ifølge Ritzaus Bureau og Flensborg Avis sagde al-Tayib: ”Dette kræver den straf, der er nævnt i Koranen, mod disse korrupte undertrykkere, som kæmper mod Gud og hans profeter: Dræb dem, korsfæst dem, eller afhug deres lemmer.” Selvsamme koranvers - vers 33 i sura 5 - bruger IS til at forsvare deres drab med.

SÆRT NOK - eller måske forståeligt frygten for islamisk terror i Danmark taget i betragtning - har ingen danske medier fulgt op på Ahmed al-Tayibs anbefaling. Man forstår Ahmed al-Tayibs raseri, men hans udtalelse næsten modbeviser, at mainstreamislam er fredsommelig og har skrottet drabelige koranvers.

I Politiken, en avis der til dels er grundlagt i opposition til kristendom, afviste stud.jur. og muslim Tarek Hussein forleden, at islam kan tages til indtægt for muslimers drab på ikke-muslimer.

Det gjorde han med et omskrevet udpluk fra vers 32 i sura 5 - ”At slå et menneske ihjel (er) ensbetydende med at dræbe hele menneskeheden.” Jeg har tidligere (Kristeligt Dagblad den 30. august 2014) anholdt det angribelige i at trække enkelte sætninger ud af et vers, da meningen med verset hermed sløres.

Lignende ord - ”At dræbe et menneske er som at dræbe hele menneskeheden” - blev brugt som parole under anti-IS demonstrationen i København 13. september, som Tarek Hussein var medarrangør af.

Det er absolut prisværdigt, at Tarek Hussein og de fleste andre muslimer ikke vil identificeres med det bestialske IS, men jeg synes ikke, det lykkes Tarek Hussein at godtgøre, at der ikke skulle være en voldelig side af islam.

I indlægget modstiller Tarek Hussein mainstreamsunni-muslimske lærde og saudiske wahhabister. Men med anbefalingen fra mainstreamsunnitten og storimamen Ahmed al-Tayib fra al-Azhar af metoderne nævnt i Koranens 5, 33 er forskellen på mainstreamislam og wahhabisme til at overse.

Så når biskopperne Peter Skov-Jakobsen og Peter Fischer-Møller og det selvbestaltede Danske Kirkers Råd og Muslimernes Fællesråd den 16. februar hævder, at ”Vi religioner går ind for fred”, er det ikke uden videre sandt.

Jørgen Grimstrup, lektor og cand.mag., Viborg