Omskæring af drengebørn er ikke farligt. Ballerup Kommune er forkert på den

"Uanset, hvad man mener om drengeomskæring, bør man som politiker forholde sig til virkeligheden", skriver formandskredsen i i foreningen Circuminfo

Flere påstande om omskæring, som Ballerup Kommune bruger i deres argumentation, holder ikke vand, skriver de fem skribenter bag dette debatindlæg. Modelfoto.
Flere påstande om omskæring, som Ballerup Kommune bruger i deres argumentation, holder ikke vand, skriver de fem skribenter bag dette debatindlæg. Modelfoto. . Foto: Hessam Nabavi/Unsplash.

Det er for nylig kommet frem, at Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse har vedtaget en sundhedspolitik, der indeholder planer om at oplyse forældre i Ballerup om risici ved at lade deres drengebørn omskære. Men den oplysning, som ifølge et medlem af kommunalbestyrelsen skal formidles til blandt andet muslimer og jøder i Ballerup Kommune, er misinformation.

Først og fremmest er det en usand præmis, at korrekt udført drengeomskæring er farligt eller skadeligt. Styrelsen for Patientsikkerhed samt alle verdens sundhedsmyndigheder og internationale sundhedsorganisationer melder i enighed, at drengeomskæring udført efter gældende retningslinjer er et patientsikkert indgreb med en meget lav risiko for mindre komplikationer, der let kan behandles.

Flere medlemmer af Ballerup Kommunes byråd har udtalt sig om angiveligt negative konsekvenser af drengeomskæring. Viceborgmester og formand for sundheds- og socialudvalget, Lolan Ottesen (S), udtalte i Kristeligt Dagblad den 2. december, at omskæring skulle have konsekvenser for mental sundhed.

Kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Wøhler Jørgensen (V) påstår i podcasten Den Uafhængige (den 1. december), at drengeomskæring angiveligt skulle føre til et dårligt sexliv, og at de omskårne skulle have problemer med at danne nære relationer senere i livet.

Alle disse påstande florerer i debatten, men afvises blankt af alle de ovennævnte danske og internationale myndigheder.

I Danmark praktiseres ikke-medicinsk drengeomskæring hovedsageligt af muslimer og jøder. Når man i den bedste mening taler om børns tarv og rettigheder, overser man let den stigmatisering, som børn med minoritetsbaggrund udsættes for, når de uden belæg fra videnskab og myndigheder omtales som skadede og deres familier som skadevoldere.

Det er velkendt, at stigmatiserende omtale af minoritetsgrupper fører til mistillid, som får familier til at undgå kontakt med sundhedsvæsenet. Hvis besøg af sundhedsplejerske og børneundersøgelser fravælges, rammer det børnenes generelle sundhed, herunder blandt andet vaccinedækning. På den måde vil en nok så velment indsats i sidste ende skade de børn, man ønsker at hjælpe.

Folkevalgte politikere, der lader sig forlede til at fremføre falske påstande og misinformation om, at minoritetsgrupper har en særlig problematisk og sundhedsskadelig adfærd samt udgør et særskilt sundhedsproblem, risikerer at miste troværdighed som forvaltere af sundhedssystemet.

I forbindelse med omtalen af det nye tiltag i Ballerup Kommune er det kommet frem via sociale medier, at indsatsen i kommunen kan tilskrives foreningen Intact Denmark, der har sin oprindelse i USA, hvor organisationen er kendt for aggressiv fremfærd og usande påstande i stil med antivaxere.

Organisationens danske forperson, der har været primus motor bag forslaget i Ballerup, har ingen uddannelse, men fremfører sine holdninger til drengeomskæring med stor overbevisning. Disse uunderbyggede holdninger har kommunalbestyrelsen i Ballerup desværre været til fals for.

Uanset, hvad man mener om drengeomskæring, bør man som politiker forholde sig til virkeligheden. Ikke-medicinsk drengeomskæring, der udføres efter reglerne, er et patientsikkert indgreb, som er lovligt i alle lande i verden, også i Danmark.

Kan man forestille sig andre lovlige og ifølge myndighederne generelt uproblematiske forhold, som kommunalbestyrelsen i Ballerup med afsæt i misinformation og personlige holdninger ønsker at problematisere over for kommunens borgere?

Ian C. Skovsted er cand.scient. i biokemi. Amjad Khan er jurist. Frans Josef Meyer er it-arkitekt. Nanna Solow er cand.mag., religionshistoriker. Dan Meyrowitsch er ph.d., epidemiolog. De udgør formandskredsen i foreningen Circuminfo, som ikke promoverer drengeomskæring, men har til formål at oplyse om og modarbejde et forbud mod ikke-medicinsk omskæring af drenge.