Formand for Etisk Råd: Omskæring er et lille, lægeligt indgreb af enorm kulturel betydning

Det er forkert at forbyde forældre at få deres drenge omskåret, hvis det er vigtigt for deres familiemæssige, kulturelle eller religiøse identitet. Der er efter min mening kun et ”lille” lægeligt aspekt i det,s kriver den nye formand for Det Etiske Råd Gorm Greisen

Gorm Greisen.
Gorm Greisen. . Foto: Sara Tinghuus Gøttsche.

Hans Jørgen Lassen er den 26. februar uforstående over for mit forbehold over for et forbud mod omskæring af drenge. Jeg er glad for muligheden for at nuancere og begrunde mine synspunkter.

Først vil jeg dog sige, at det er mine personlige synspunkter. Det Etiske Råd har ikke forholdt sig til omskæring. Da rådet består af 17 meget forskellige mennesker ville jeg meget nødig udtale mig på de andres vegne. Jeg tror, det er usandsynligt, at vi kunne blive enige, hvis vi skulle udtale os.

Men vedrørende mit eget synspunkt er det præget af mit arbejde som børnelæge med nyfødte børn. Jeg ser barnet som født ind i en familie. Barnets optagelse i sin familie er noget af det største, man er vidne til som børnelæge.

Med den erfaring synes jeg, det er forkert at forbyde forældre at få deres drenge omskåret, hvis det er vigtigt for deres familiemæssige, kulturelle eller religiøse identitet. Der er efter min mening kun et ”lille” lægeligt aspekt i det. Børn af forældre, der er Jehovas Vidner, er et eksempel på, hvor vi om nødvendigt søger børne-unge-udvalgets tilladelse til at give blodtransfusion mod forældrenes vilje. Det er, fordi en sådan blodtransfusion kan være livsreddende.

For det andet ser jeg mange tvivlsspørgsmål i lægers arbejde. Vi påfører nyfødte børn smerter eller risikable indgreb, fordi vi vil dem det godt – fordi vi tror på, at det gavner.

Men jeg har jo i årenes løb set, at noget af det, vi troede gavnede, har vist sig at være uvirksomt eller ligefrem skadeligt. Vi vil gerne gøre det bedste, men vi ved desværre ikke altid hvordan.

I sundhedsvæsnet arbejder vi for barnekroppens helbredelse og sunde udvikling. Vi er stort set enige om dette materialistiske livssyn. Men mange mener jo, at der også er andre vigtige aspekter af menneskelivet.

Og det er vist her, at uenigheden vedrørende omskæring af drenge udspiller sig. Jeg forstår det sådan, at det er spørgsmål om rettigheder, køn, sex og ligestilling, der driver tilhængere af et forbud.

For mig er spørgsmål om forældremyndighed, fællesskab, kultur og religion også vigtige. Så vigtige, at jeg mener, at det ville være forkert at forbyde omskæring af drenge i Danmark.

Jeg kender godt bioetikkonventionen. Vi lever i en global verden og skal prøve at forholde os til de svære spørgsmål i fællesskab.

Men konventioner er malet med den brede pensel. Her mener jeg, at der er en detalje, den er gået galt af.

Gorm Greisen er overlæge, professor og ny formand for Det Etiske Råd