Prøv avisen

Omvendelse og mission. Kirken får hård konkurrence fra den sekulære verden

På billedet er biskoppen Kjeld Holm, som startede hele debatten om begreberne omvendelse og mission. Foto: Søren Staal.

"Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde i nogen kirke har hørt en prædiken, som behandlede for eksempel en del af trosbekendelsen," skriver Paul Jørgensen

DET ER på samme tid morsomt og tragisk at læse den løbende debat om begreberne omvendelse og mission her i Kristeligt Dagblad: En ledende folkekirkelig medarbejder har på en eller anden måde lagt afstand til disse ord. En meningsfælle prøver at forklare holdningen med begrundelsen, at præster anvender et kristent kodesprog, og at ordene skal være praktisk anvendelige.

Netop i vor tid er der missionsbevægelser som måske aldrig tidligere. Der missioneres for alt muligt fra slankekure, sundhedsråd, advarsler mod tobak, alkohol, narkotika, tilmelding til donorregister og gamle og nye religiøse bevægelser. Verdslige myndigheder prædiker om tro og moral. Der prædikes omvendelse fra alle vore dårlige vaner.

LÆS OGSÅ: Mellemøsten. En uoverskuelig blanding af olie, religion og andre interesser

Vor ærværdige kirkelige forening for Indre Mission har aldrig haft de propagandamuligheder, som Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen med flere har i dag med tv-indslag, dagbladsannoncer og pjecer hos læger og så videre. Alt sammen handler om netop omvendelse. Tidligere tiders asketiske idealer har hård konkurrence.

På den baggrund er det morsomt og tragisk at læse om de kirkelige embedsbæreres usikkerhed over for ordene. Men hvis præsterne mener, at der er et særligt kristeligt kodesprog, så har de gode muligheder for at afkode sproget.

Faktisk pålægger det præsten at anvende sidste Del af Prædiketimen til Børnelærdommens Forklaring, som der står i Danske Lov (2.4.14).

Jeg kan imidlertid ikke huske, at jeg nogensinde i nogen kirke har hørt en prædiken, som behandlede for eksempel en del af trosbekendelsen. Jeg kunne måske også ønske, at en prædiken gennemgik kodesproget i ældre salmer.

En del præster har prædiket om tilgivelse, men hvad der skal tilgives, er sjældent klart!

Tidligere biskop Jan Lindhardt skriver et sted: Evangeliet er for syndere, men hvad, hvis man ikke vil forstå sig selv som synder ?.

I vor tid er det Sundhedsstyrelsen, der udpeger vore synder, og det er Sundhedsstyrelsen, som forlanger bod og omvendelse. Det kan biskopperne ikke konkurrere med.