Tak til Søren E. Jensen, fordi han tager slagsmålet med farisæerne

En god prædiken kan slet ikke undgå at være polemisk, skriver teolog Margrethe Horstmann om debatten om sognepræst Søren E. Jensen, der har fået en biskoppelig advarsel blandt andet efter klage over en prædiken

Hvalsø Kirke, hvor sognepræst Søren E. Jensen er ansat på halv tid.

DET VAR ÆRLIG TALT en skuffelse at læse Henrik Gade Jensens kommentar den 19. februar om balladen i Roskilde Stift.

Gade Jensen har fundet, at Søren E. Jensens prædiken er polemisk og idiosynkratisk, når en prædiken dog rettelig ”skal forkynde evangeliet, og det betyder være nærværende og opbyggelig over for sognets kirkegængere, der kommer i kirke hver med deres sorger og bekymringer”.

Undskyld, men har Henrik Gade Jensen overhovedet læst Søren E. Jensens prædiken? Har han læst slutningen? Det er evangelium pur: Hvor den aktivistiske Marthakirke gør sig bekymringer og er urolig for mange ting, så har den mere stilfærdige Maria-kirke valgt den gode del, og det skal ikke tages fra den.

DER LEVERES PROMPTE bevis for ovennævnte prædikenafslutning: Knap er prædikenen holdt, før klagerne om illoyalitet og ukollegialitet holder i kø. Det gør de, fordi Martha-kirken og dens ledere kontrollerer, at spaghettien holdes i kog, så man kan sammenligne med andre stifter og til egen fordel, for som en præst skrev for nogle år siden, så var det der med at sidde og fedte med en aorist i græsk grammatik noget, hun overlod til andre, det vil sige formodentlig dem, der ikke så mulighederne i kirken.

En god prædiken er altid opbyggelig og kan slet ikke undgå at være polemisk. Den skal jo tale Roma, altså verdens krav på herredømmet, midt imod, og det krav eksisterer i bedste velgående i kirken selv.

Det er ganske i sin orden at kræve, at præster, der ikke har en ”Hans Raun Iversensk” dagsorden med 10 andre gøremål end evangeliets forkyndelse, lægger alt, hvad de har i hænderne for at deltage i et eller andet event, hvorimod en kritik af den kirkelige aktivisme straks fører til tjenstlige samtaler, advarsler og pålæg.

Kristus selv ville vel ifølge Henrik Gade Jensen stå til en alvorlig røffel fra hele bispekollegiet, fordi han ryddede templet for workshops og sjove events. Jeg synes ærlig talt, præster i folkekirken skulle bakke om Søren E. Jensen, fordi han gider tage det slagsmål, der i sig selv er en prædiken til farisæerne og de skriftkloge og de disciplinerede og de ordentlige iblandt os. Tak for det.

Margrethe Horstmann, cand.theol., Tårsvej 16, Sakskøbing