Opgivelse bliver til oplivelse

”Jesus sagde til dem: ’Min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også.’”