Opsang til et kristeligt dagblad: Jeg vil hellere høre hjemme blandt de vantro

I 1994 opsagde forfatter og tv-mand Niels Højlund (1931-2014) sit abonnement på Kristeligt Dagblad. Hvorfor forklarede han i en kronik den 25. februar 1994, der her bringes som sidste i en serie af historiske kronikker i forbindelse med avisens 125-årsjubilæum

Sådan så kronikken ud, da den første gang blev bragt i Kristeligt Dagblad i år 1994.
Sådan så kronikken ud, da den første gang blev bragt i Kristeligt Dagblad i år 1994.

Jeg har sagt avisen op. Det er der i og for sig ikke noget underligt ved. Det gør jeg så tit. Jeg er alle chefredaktørers skræk. En rigtig avisflakke, ikke til at holde fast, uanset hvor gode reklametilbud de giver mig. Det er heller ikke noget at belemre offentligheden med, hvis det ikke var, fordi kronikredaktøren sporenstregs bad mig skrive en kronik om mine grunde til at sige bladet af.