Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Ordet: Det må du ikke!

”Det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre.”

Tænk engang: Det forunderlige er sket! Manden, som i samfulde 38 år har ligget på sin båre ved Bethesda Dam uden at kunne bevæge sig, går nu omkring som alle andre! Hvilket under at blive vidne til! Hvad er vel mere naturligt end at bryde ud i jubel og begejstring over sådan en begivenhed!

Men sådan går det ikke.

Nej, da den helbredte mand kommer bærende på sin seng, bliver han mødt med strenge blikke og ordene: ”Det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre.”

Ikke et øjeblik havde han skænket det en tanke! At det kunne være forkert at bære på båren.

”Rejs dig, tag din båre og gå!”, lød det til ham, og når man pludselig er i stand til at gøre noget, som har været umuligt i 38 år, hvem tænker så på, hvad klokken er, eller hvilken dato det er? Den syge mand blev rask i samme øjeblik, ordene lød. Han vidste ikke engang, hvem den mystiske helbreder var. Men at tage ham på ordet i sådan en situation – det var, hvad der lå lige for. Af ren glæde over, at det i det hele taget lod sig gøre! I stedet for glæde og begejstring møder han så denne kolde lovtrældom, som bare hæfter sig ved paragrafferne. Senere bliver han klar over, at det var Jesus, der havde gjort ham rask.

Lovtrældom må ikke slå Guds glade evangelium ned!

Også i vore sammenhænge kan den slags ske. Måske vælger jeg at lade græsslåmaskinen stå om søndagen og vente med at pudse vinduer til mandag. Men det er ikke meningen, jeg skal gå over til naboen og bebrejde ham, at han ser anderledes på det, sådan som det sommetider er sket. Glæden fordufter, hvis det bliver de løftede pegefingre, der hersker. Så erstattes glæden over et Guds under af kolde bebrejdelser. Da jeg som helt ung var med på en sommerlejr, var der nogen, som diskuterede, om man som kristen kunne gå i biografen. Det forstod jeg ikke et ord af.

Glæd dig over Guds hellige lov, og indret dig over den! Og glæd dig, når Guds forunderlige gerninger sker! Ødelæg ikke andres glæde!

Frede Møller er pastor emeritus.