Ordet: Det nye gammelkendte

”Spørg ikke: 'Hvorfor var gamle dage bedre end nu?'. Det er ikke af visdom, du spørger sådan.”

Prædikerens Bog 7, 10

Der er intet nyt under solen, gentager Prædikeren. Selv alt det moderne er gammelkendt. De forskellige erfaringer og livseksperimenter har kun styrket Prædikerens erkendelse af, at den nuværende situation ikke er værre end det, som foregående generationer har stået med.

En del menneskers favoritmelodi hedder: ”Alt var bedre i gamle dage”. Dette svarer Prædikeren kontant på: Det er ikke visdom at komme med den slags overfladiske betragtninger. Nuet rummer ikke noget fundamentalt nyt. Det nye konstitueres gennem en gentagelse af det, som har været tidligere: ”Det, der var, er der allerede igen; det, der kommer, har allerede været. Gud opsøger det, der svandt bort.” (Præd. 3, 15).

Vi har set på, hvordan det meningsløse, tomheden, også det uretfærdige og ubarmhjertige, hører til de virkelige erfaringer i livet. Prædikeren bidrager dog med et "mere", et videre perspektiv og en forvandlet erkendelse: ”Jeg erkendte, at alt, hvad Gud gør, forbliver, hvad det er; der kan ikke føjes noget til, og der kan ikke trækkes noget fra! Sådan har Gud gjort, for at man skal frygte ham.” (Præd. 3, 14).

Livets grundlæggende forhold og ordninger hører ikke til vores kompetenceområder. Skal vi da blot overgive os til den blinde skæbne? Nej, slet ikke, svarer Prædikeren. Tilværelsens hjul drejer uophørligt rundt, og ofte erfarer vi noget frustrerende og meningsløst, noget tomt, vores længsler bliver ikke besvaret, men vi er ikke ladt alene.

Gud alene er den dybeste årsag til de mange gaver og glæder i livet. Der er så meget godt og skønt, som er frugten af Guds godhed. Han rækker ud til den enkelte med sin virksomme hånd. Gud både ”giver” og ”gør” alt i hvert øjeblik.

Fristelsen til at bruge Prædikerens bog til at ringeagte verden får også dette grundstød af et svar: Gud har lagt evigheden i menneskers hjerte (Præd. 3, 11). Frygt derfor Gud og hold hans bud (Præd. 12, 13).

Jørn Henrik Olsen er forfatter, teolog, ph.d.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.