Ordet: En ny virkelighed!

Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej
heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.

Johannes' Åbenbaring 21, 4

I søndags var det allehelgensdag. En tv-vært nævnte, at det var de dødes dag. Sådan er det jo nok for mange. Mange steder bliver navnene på de personer, som er døde i årets løb, læst højt fra prædikestolen.

Men når allehelgensdag på den måde bliver ”alle dødes dag”, indebærer det en risiko. Det skaber tanken om, at døden automatisk er indgangen til saligheden.

Allehelgensdag er i virkeligheden alle de levendes dag!

Det handler om at eje et liv, som døden ikke kan stille noget op over for. I sin kærlighed gav Gud os sin enbårne søn, men glem ikke fortsættelsen: ”(...) for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.”

Vi mennesker har det ikke i os uden videre. Det er udelukket, at døden automatisk betyder frelse og evigt liv. Men troen på Jesus Kristus skaber en ny virkelighed, som åbner den lukkede dør!

I et syn ser apostlen, hvordan Gud selv åbner sine arme og tager imod den, der kommer til ham. Mange tårer er grædt, mange smerter er lidt i denne verden. Sorg, skrig, pine og død – jo, vi ved det kun alt for godt, og en vandring på en hvilken som helst kirkegård vidner om det.

”Hvorfor?” stod der nederst på en gravsten. En ung far var hjemme for at spise frokost. Da han tog af sted, vinkede han til konen og glemte at se sig for. På skolen hørte vi bremselyden og braget, og selvom vi ikke måtte, løb vi derned og så ham ligge på vejen og dø.

En dag sker sådan noget ikke mere. En dag vil Gud selv fjerne døden for stedse. Tænk, om vi da får lov til at være med blandt dem, som ejer det evige liv!

”Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?”, spørger Jesus, da han møder den sørgende Martha ved broderen Lazarus' grav.

”Ja, Herre, jeg tror”, var hendes svar.

Frede Møller er pastor emeritus.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.