Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Ordet: En ny virkelighed!

Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej
heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.

Johannes' Åbenbaring 21, 4