Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Ordet: Gennemgribende ulydighed

"For Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed."

Paulus' Brev til Romerne 11, 32