Ordet: Størst er kærligheden

”Men størst af dem er kærligheden.”

Paulus' Første Brev til Korintherne 13, 13

Størst er kærligheden. Den er altings centrum. Den er i grunden. Den er en nøgle i livet. Den er den dybeste mening, det nagelfaste sted i tilværelsen.

Vi kender til kærligheden og har gjort os erfaringer med den. Alligevel er den skjult. Strengt taget har ingen set kærligheden. Den er uudgrundelig i dybet. Dog kan vi blive ramt af den, endda som en omvæltende begivenhed.

Kærligheden er også liv. Den er som en rislende kilde. Den er uro og bevægelse. Den unddrager sig vores fulde kontrol. Den er også blevet kaldt evighedens bånd, en trang og en gave. Gaven gemmer også på en opgave. Begge dele har vi fået givet.

Kierkegaard gør alt dette – og meget mere – gældende i "Kjerlighedens Gjerninger" fra 1847. En genlæsning af dette vigtige tobindsværk fra hans hånd har fornyet mit blik for det fundamentale perspektiv: Gud er det egentlige ophav til kærligheden. Pligten til at elske og i kærlighed række ud til andre har et fødested her.

De fleste af os kender kristendommens stærke fordring om, at vi skal elske vores næste som os selv. Det kan se ud, som om kærligheden derved mister alt ved at blive en pligt, men i virkeligheden vindes alt, som Jakob V. Olsen fremhæver det i bogen om Kierkegaard og kærligheden.

Gud har nedlagt kærligheden i ethvert menneske. Kærligheden er en ”Refleks af det Evige”. Den er som et bånd, der forbinder det timelige og det evige.

Kærligheden er derfor heller ikke noget, vi frit kan skalte og valte med efter eget forgodtbefindende. Mennesket har mulighed for at elske, men det kan ikke selv bestemme, hvad kærlighed er.

Al kærlighed kommer dybest set fra Gud. Han er også ophav til et menneskes kærlighed. Kristi kærlighed til os er yderst set målestokken for menneskets måde at elske på.

Kærlighed er noget, vi bærer med os. Dog har vi ikke råderetten over den, som om den er vores ejendom. Den virkeliggøres, når vi retter den mod en, vi elsker.

Jørn Henrik Olsen er forfatter, teolog, ph.d.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.