Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Ordet: ”Synd ikke mere”

”Nu er du blevet rask; synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre.”

Johannesevangeliet 5, 14

Sådan lød ordene, da Jesus havde helbredt den syge mand ved Bethesda Dam, og der er flere ting her, vi uvilkårligt studser over. Det lyder jo, som om der er en bestemt synd, der har haft konsekvenser i denne mands liv, og sådan kan det jo være. Drikker jeg mig fuld og bliver kørt ned af en bil eller falder ned ad trappen, ja, så er der en klar sammenhæng. Vi aner ikke, om der var en sådan sammenhæng her. Samtidig kan vi hurtigt slå fast, at det bestemt ikke altid er tilfældet. Dagligt handler vi imod Guds vilje, men der sker ikke noget. Og når der sker noget, ja, så var det tilsyneladende helt tilfældigt. Tilfældigt kunne man have stået i det supermarked, hvor en ung mand gik amok med et skydevåben. Tilfældigt kunne det have været netop mig, der blev ramt, så jeg fik en skade for livet. Måske en lammelse, som gjorde, at jeg var ude af stand til at gå?

Kan der ske noget, der er værre? Jo, det kunne jo i dette hypotetiske scenarie have kostet mig livet, men måske rækker Jesu ord her endnu dybere? At det kunne føre til evig fordømmelse for mig?

”Synd ikke mere,” siger Jesus, og endnu engang studser vi. For kan det lade sig gøre? Kan jeg virkelig bestemme mig for, at nu vil jeg ikke synde mere?

Det kan jeg nok, hvis det drejer sig om et konkret fald, som jeg selv var skyld i. Men ofte forholder det sig sådan, at synden faktisk var årsag til faldet. Jeg bliver ikke en synder, når jeg gør noget forkert, men jeg gør det forkerte, fordi jeg er en synder. Synden er min natur og ikke noget, jeg kan lade være med, hvis bare jeg tager mig sammen.

Men hvad er så meningen med Jesu ord? Jo, meningen er, at helbredelsen må få konsekvenser. Mødet med Jesus betyder, at det ikke bare kan fortsætte som før. Der må ske en kursændring, hvor synd fra nu af bliver et fremmedelement, som skal bekæmpes.

Sådan må det være – også i dit og i mit liv. Et brud med fortiden, så jeg rejser mig, når jeg falder. Gud har selv givet mig en ny vilje og en ny kurs, og den kurs må jeg følge.

Frede Møller er pastor emeritus