Ordet: Tid til hvile

”Overgiv dine forehavender til Herren, så bliver dine planer til virkelighed.”

Ordsprogenes Bog 16, 3

Det tager tid at leve sig ind i andet end sig selv. Det kræver mere end et øjeblik at glemme sig selv for et øjeblik. Og i øvrigt skal der også megen fantasi til overhovedet at forstå sig selv.

I forbindelse med disse ganske omfattende livsprojekter har jeg tænkt på, hvor meget tid til hvile betyder. I hvilens tid kan der indlejre sig noget, der har stor betydning for vort eget liv og vores omgang med hinanden.

"Det sker, når du hviler" hedder en bog af den svenske forfatter og præst Tomas Sjödin. Han fremhæver blandt andet, at tingene ofte først lykkes, når vi holder op med at anstrenge os. Når vi giver slip. Når vi lader livet komme til os. Han hylder den dybe livsvisdom og rytme, der er lagt ned i mennesket: både arbejde og hvile.

Hvilens hemmeligheder er mange. Forbavsende meget begynder i hvilen. Dér er der nemlig plads til, at det nye, måske endda livsvigtige, kan bryde igennem hos os. Spørgsmålet er derfor: Har vi tid nok til at lave ingenting? Til at hvile?

Jamen, skal vi ikke være arbejdsomme og flittige? Får vi ikke den klareste vejledning udi myrernes rige? Jævnfør det kendte ordsprog: ”Gå til myren, dovenkrop, betragt dens færden, og bliv vis.” Men her er det dovenskaben, der er i fokus. Den dovne opfordres til at justere på noget i sit liv. Den dovne skal se at komme fri af sin sløvhed, ja, sin dovenskab.

Men der er også noget andet, vi skal bevæge os væk fra. Det er den her selvberoende og -styrende tilgang til livet, hvor jeg som menneske tror, at jeg er herre eller dame i eget hus. Der er noget, vi gerne må frigøre os fra. Det er at klare alle paragrafferne selv.

”Overgiv dine forehavender til Herren, så bliver dine planer til virkelighed.” Denne overgivelse er ingen selvklar ting for os. Det bedste, vi kan gøre, er at lægge alt over til Herren og stole på ham. Det kræver faktisk også tid til besindelse, eftertanke – og hvile.

Jørn Henrik Olsen er forfatter, teolog, ph.d.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.