Ordet: Trøstens hårdeste test

”Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet.”

Jobs Bog 1, 21b

At trøste er ikke så sjældent at være hjælpeløs sammen med de hjælpeløse. I den forbindelse render tankerne til Jesus selv, der var hos de hjælpeløse og endte i det dybeste mørkes hjælpeløshed.

Når et menneske isoleres i ensomhed, måske på grund af tab, sorg og smerte, kan det faktisk også hænge sammen med, at det er meget udfordrende at være hjælpeløs.

Vi behøver håbet for at finde trøst. Men det er i sandhed svært at finde trøst, hvis man ikke bliver hørt.

Håbet er afhængigt af troen på, at vores liv er meningsfuldt, og at netop vores liv kan betyde en forskel for andre. Det viser sig at være noget af en udfordring for Job i Det Gamle Testamente.

Jobs Bog er ladet med bidrag til at forstå måske bare lidt af, hvad der kan være på spil her. Job havde så at sige alt, men han mistede også alting, fordi Gud satte hans tro på prøve. Guds modstander, Satan, trådte frem for Gud. Deres indbyrdes dialog udløste det ganske underlige, at Satan får lov til at tage Jobs rigdom og børn fra ham. Han forventer, at Job vil forbande Gud selv. Gud har modsat tillid til, at Job vil holde sig til ham.

Det er ikke småting, som Satan får lov til at plage Job med. Sygdommen rammer umådelig hårdt. Der sker en nedslagtning af hans kvæg. Hans bygninger brændes ned. Selv hans børn bliver dræbt.

Midt i Jobs magtesløshed får han lov til at råbe til Gud. Det bliver til lindring i smerten, at alt, også vreden, kan blive lagt over i Guds hånd. Jobs reaktion er: ”Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet.” (Jobs Bog 1, 21).

Job kommer med alvorlige anklager mod Gud, men han vender sig ikke fra Gud, som Satan havde forestillet sig. Til sidst må Jobs venner også give op. De opgiver at overbevise Job om hans skyld.

Job føres dog helt derud, at han er tæt på at opgive håbet og troen: Hvad det er for en Gud, han tilbeder? Piner og plager Gud virkelig sit menneske?

Jørn Henrik Olsen er forfatter, teolog, ph.d.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.