Prøv avisen
Debatinterview

Overborgmester: Romaer og udenlandske hjemløse er et fælles europæisk problem

Tilrejsende udlændinge, heriblandt romaer, der sover i parker om natten og samler flasker eller tigger på gaderne om dagen, er et tiltagende problem ikke blot i København, hvor billedet er fra, men i mange europæiske byer. Foto: Leif Tuxen

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), opfordrer regeringen til at rejse problemerne med udenlandske hjemløse over for EU. Konkret ønsker han reglerne for lovligt ophold for EU-borgere skærpet, men har ikke noget estimat på, hvor lang tid det vil tage

Hver morgen går mange af dem forbi overborgmester Frank Jensens (S) rådhus i København: Tilrejsende udlændinge, heriblandt romaer, der sover i parker om natten og samler flasker eller tigger på de københavnske gader om dagen.

Problemet har vakt stor debat den seneste tid, og i denne uge krævede Frank Jensen, at regeringen rejser spørgsmålet i EU-regi. Konkret ønsker overborgmesteren et krav om, at man som EU-borger skal kunne oplyse en adresse i det land, man opholder sig. I dag har man ret til frit at opholde sig i tre måneder i Danmark, hvis man bare kan legitimere sig som EU-borger, men, siger Frank Jensen, ”det var aldrig tanken, at den (den fri bevægelighed for arbejdskraft, red.) skulle bruges til, at man som EU-borger kan tage ophold i et andet EU-land, sove på gaden, campere i parker og på offentlige arealer.”

Så han foreslår følgende:

”Hvis politiet antræffer en europæisk borger, der sover på gaden, så er man nødt til at spørge vedkommende: ’Hvordan kan det være, du sover på gaden, har du ikke noget fast ophold?’”

Svarer borgeren nej, ”så kan man udvise administrativt på det grundlag,” siger Frank Jensen.

Er det her udtryk for, at du ikke kan gøre mere i kommunalt regi?

”Jeg vil gerne høre, hvis der er nogen, der har forslag – hvis regeringen, Venstre og andre har andre forslag til, hvad vi skal gøre mere i kommunen.”

Frank Jensen remser op, at Københavns Politi rydder ulovlige opholdslejre, at Københavns Kommune driver et transitprogram, der blandt andet skal hjælpe udsatte, udenlandske hjemløse tilbage til hjemlandet, og at kommunale medarbejdere rydder op efter gadesovernes efterladenskaber.

”Det er bare ikke løsningen på en meget ulykkelig situation: at der er europæiske statsborgere, som har et bedre liv i København, end de har i deres hjemland. Det er ikke løsningen på et europæisk fattigdomsproblem, at de skal kunne tage ophold og sove i gaderne i andre landes byer.”

Du foreslår, at opholdsdirektivet skærpes, så der stilles krav om en adresse, det være sig for eksempel en bopæl eller et hotel. Det her direktiv må vel gælde for alle EU-lande og ikke rette sig specifikt mod befolkningsgrupper. Risikerer det ikke at ramme mig som dansk turist, hvis jeg for eksempel rejser på teltferie i Sverige, hvor man kan slå et telt op hvor som helst?

”Det er meget, meget få europæere, der rejser med det formål at sove i en park, på gaden, på børns legeplads eller i en skolegård. Det er det, vi oplever i dag. Man kan godt prøve at fremstille det her på en måde, hvor det virker som noget, der ikke er gennemtænkt. Jeg har bare ikke hørt andre forslag end, at man bør ændre det europæiske opholdsdirektiv sådan, at man må have en adresse, man angiver, hvis man bliver antruffet på gaden af politiet. Du må jo heller ikke campere på gaden i Sverige.”

Det her problem bliver adresseret som akut. Hvor lang tid tror du det vil tage at få opholdsdirektivet ændret – og er det overhovedet realistisk?

”Jeg har talt med andre kolleger i Europa. De har tilsvarende problemer,” siger Frank Jensen, der ikke har ”noget estimat på”, hvor lang tid en ændring vil tage.

”Men hvis der ikke er nogen, der begynder at rejse den her debat på europæisk plan med det formål at ændre direktivet, så bliver det jo aldrig ændret. Og jeg kan ikke forstå, at regeringen sidder på hænderne,” siger han:

”Det, jeg opfordrer regeringen til at gøre i mellemtiden, er at gå til grænsen af håndhævelsen af det nuværende direktiv, og det håber jeg regeringen vil sætte de politimæssige ressourcer af til. Og så håber jeg, at man vil genoverveje mit pantforslag.”

Det går ud på, at man alene skal kunne få udbetalt varer og ikke kontanter i den butik, man indleverer sin pant, for dermed at fjerne formålet med at rejse til et andet land for at leve af at samle flasker.

Dit eget parti, Socialdemokratiet, ville ikke stemme for et forslag, som daværende justitsminister Søren Pind (V) fremsatte sidste år om at hæve straffen for betleri til 14 dages ubetinget fængsel. Har dit parti siddet på hænderne?

”Nej, det har det ikke. Jeg har drøftet det her meget indgående med mine partifæller på Christiansborg, og de bakker også op om, at nu må man ændre på forholdene,” siger Frank Jensen.

”Når mit eget parti afviste Søren Pinds forslag, så var det jo, fordi det ville ramme en dansk hjemløs, der på gaden får en femmer til en kop kaffe eller en øl. Der skal man da være tilbageholdende med at komme med lovinitiativer, der rammer vores egne borgere, hjemløse, fattige mennesker, der ikke skal have en bødestraf, fordi vi udviser medmenneskelighed.”

Frank Jensen mener desuden, at debatten har haft alt for meget fokus på romaer.

”Jeg har ikke indtryk af, at de romaer, som mange har talt om, at det er dem, som i stor udstrækning laver betleri. Det er andre. Der er også andre gadesovere end romaer.”