Prøv avisen
Debat

Overlæge med fordomme på korstog i omskæringsdebat

Drengeomskæring er det jødiske dåbsritual, og for både jøder og muslimer er drengeomskæring helt essentiel, skriver ledelsen af den nye forening Retten til Forskellighed – CircumInfo. – Foto: stock.xchng

Overlæge Morten Frisch beskriver med sine personangreb foreningens formandsskab som fortalere for drengeomskæring. Han tager afsæt i medlemmernes navne, religiøse og familiemæssige tilhørsforhold, og hvorvidt medlemmerne er i besiddelse af forhud eller ej, skriver Ian C Skovsted med flere

Foreningen Retten til Forskellighed – CircumInfo har ikke til formål at promovere drengeomskæring, men vi har den holdning, at et forbud ikke er vejen frem.

Et forbud vil resultere i en kaskade af utilsigtede negative sociale, juridiske, politiske og sundhedsmæssige konsekvenser. Vi ønsker i stedet, at man giver forældre saglige og afbalancerede oplysninger, så de kan træffe et informeret valg.

Overlæge Morten Frisch beskriver med sine person‑angreb foreningens formandskab som fortalere for drengeomskæring. Han tager afsæt i medlemmernes navne, religiøse og familiemæssige tilhørsforhold, og hvorvidt medlemmerne er i besiddelse af forhud eller ej.

Læs Morten Frischs debat-indlæg her 

Vi overlader det til læserne at vurdere, om man finder en sådan udgrænsning og kategorisering acceptabel og i overensstemmelse med almindelig god debatstil.

Uanset hvad Morten Frisch måtte mene, vil vi foreslå, at han som forsker forholder sig til de faglige indlæg, som har direkte relevans for omskæringsdebatten.

Se for eksempel ”Kommentar fra forhudsfronten” i Dagens Medicin, hvor Morten Frisch endnu ikke har svaret på den faglige kritik af de to studier, som han baserer sin kampagne for et forbud på.

At Morten Frisch mener, at ét af formandskredsens medlemmer er fortaler for drengeomskæring i forbindelse med HIV-forebyggelse i Afrika, bygger på en misforståelse: Epidemiolog Dan Meyrowitsch hører – ligesom Morten Frisch – til de få danske sundhedsforskere, som har forholdt sig stærkt kritisk til WHO’s HIV-forebyggende omskæringsprogram (Se: ”Forebygges hiv/aids ved mandlig omskæring?”, Ugeskrift for Læger, Meyrowitsch et al., 2008, og den efterfølgende debat).

Desuden er Morten Frisch åbenbart ikke bekendt med kvalitative medicinsk-antropologiske forskningsmetoder, hvor det er helt almindeligt at foretage detaljerede interviews med 13 personer for at undersøge et afgrænset område.

Morten Frisch fremfører det synspunkt, at man skal have en ”intakt penis” for at kunne formidle information om drengeomskæring.

Dette står i skarp kontrast til de seks-syv mænd, der er kede af, at de er blevet omskåret som drenge, og hvis udsagn medierne og Morten Frisch igen og igen formidler som bevis på drengeomskæringens negative konsekvenser.

At Morten Frisch fremhæver ligestilling mellem kønnene som argument for forbud mod drengeomskæring, er en hån mod de kvinder, der lever med de invaliderende senfølger af pigeomskæring.

Morten Frisch slutter af med at skrive, at forskning og evidens ikke er relevant i debatten, da der er tale om en etisk og rettighedsmæssig problemstilling.

Det er meningsløst at adskille etik og rettigheder fra evidens og konsekvenser. Etik er ikke et indiskutabelt mål, der eksisterer uafhængigt af andre aspekter.

I modsætning til Morten Frisch mener vi, at der ikke er generel evidens for, at drengeomskæring udført under betryggende forhold resulterer i alvorlige komplikationer, seksuelle funktionsproblemer eller nedsat følsomhed.

Alt tyder tværtimod på, at mænd, der er omskåret som sunde og raske drengebørn, har samme seksuelle funktionsevne som uomskårne mænd. Dette bør man forholde sig til, når man diskuterer de etiske aspekter.

Vi vil gerne gå i dialog om de forskellige aspekter af drengeomskæring, men vi opfordrer til, at man i denne dialog går efter den berømte bold i stedet for at angribe de spillere, der løber rundt på banen.

Drengeomskæring er det jødiske dåbsritual, og for både jøder og muslimer er drengeomskæring helt essentiel.

Skal dansk lovgivning værne om mindretallenes eksistens og ret til forskellighed, eller skal staten tvinge minoriteter til assimilation på et tvivlsomt grundlag?

Indlægget er skrevet i fællesskab af Ian C. Skovsted, Jette Møller, Sohail Asghar, Nanna Solow og Dan Meyrowitsch, som udgør ledelsen af foreningen Retten til forskellighed – CircumInfo

Drengeomskæring er det jødiske dåbsritual, og for både jøder og muslimer er drengeomskæring helt essentiel, skriver ledelsen af den nye forening Retten til Forskellighed – CircumInfo. – Foto: Robert Mulder/Godong/Scanpix