Påstande uden hold i

INTELLIGENT DESIGN Poul Hjorth og Ingrid Salinas lufter i en kommentar til intelligent design-diskussionen en kritik, der ved eftersyn mangler dokumentation

Poul Hjorth og Ingrid Salinas har i en kommentar i Kristeligt Dagblad den 6. december to indvendinger imod min kronik fra den 16. november. Den ene er, at de hævder, at skaberen er indbygget i intelligent design-teorien.

Jeg argumenterer i min kronik for, at det ikke er tilfældet, da udgangspunktet for teorien udelukkende er iagttagelse af naturen og en fortolkning af denne. De giver ingen argumter for, at jeg tager fejl, men påstår blot, at skaberen er indbygget i teorien. Den slags gentagne påstande uden argumenter bliver vi ikke klogere af.

Den anden indvending går på, at man kan ikke kalde iagttagelser gjort igennem elektronmikroskopi for iagttagelser. De er "manipulerede" spekulationer. Det står mig ikke klart, hvad det konkret skal betyde for diskussionen om intelligent design? Betyder det, at den beskrivelse af den bakterielle flagella, som biokemien har fremlagt, ikke er til at tro på? Eksemplet med den bakterielle flagel er blot et eksempel blandt mange på, at mange biologiske systemer har den struktur, at delene er organiseret på en sådan måde, at de tilsammen udfører en funktion, ingen enkeltdel kan udføre.

I den faglige diskussion, der er foregået indtil videre, har ingen biologer betvivlet denne bekrivelse. Det, diskussionen drejer sig om, er, om den darwinistsike mekanisme kan forklare tilblivelsen af et sådant system, eller om det kræver en intellignet årsag. Hjort og Salinas vil tilsyneladende stille spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet kan regne med biokemiens beskrivelser af biokemiske systemers strukturer. Det spørgsmål vil jeg give videre til biokemikerne.

Jakob Wolf,

lektor,

Bukkerupvej 10,

Sodrup,

Tølløse