DR gør fejlagtigt borgere til forbrugere

Med programlukningerne på P1 glemmer DR, at deres opgave ikke er at give lytterne, hvad de forventer, men at oplyse og udfordre borgerne i det demokratiske samfund

Men vi er som mennesker og som borgere en mangfoldig pluralitet med et fælles ansvar for hinanden, den verden og det samfund, vi lever i. DR – det er også mig som borger, skriver Lærke Grandjean. Arkivfoto.
Men vi er som mennesker og som borgere en mangfoldig pluralitet med et fælles ansvar for hinanden, den verden og det samfund, vi lever i. DR – det er også mig som borger, skriver Lærke Grandjean. Arkivfoto. Foto: Thomas Vilhelm.

I FEBRUAR satte Thomas Buch-Andersen fra tv-programmet ”Detektor” sig i chefstolen for radioens P1.

Nu har han planlagt at lukke nogle af de vigtigste fora for oplysende værdidebat – nemlig P1-programmerne ”Eksistens” og ”Religionsrapport”. Planen er også at lukke programmerne ”Netværket” og ”Kulturlørdag”.

Vi er en del borgere, som ikke vil være med til, at kritisk, indsigtsfuld journalistik, holdningsudveksling og dannelse, der er grundlaget for vores demokrati, bliver lukket på udemokratisk vis, helt uden diskussion. Derfor har vi lavet en underskriftsindsamling imod lukningen af programmerne (som her blot en uge efter oprettelsen tæller næsten 1500 underskrivere).

Er det konservativt at ville fastholde programmer med både et godt indhold og en god form, som bliver formidlet af erfarne og dygtige studieværter?

Måske, men så vil vi gerne være konservative. For programmerne er så fint i tråd med formålet for DR’s egen eksistens – nemlig at give befolkningen et højt videns- og debatniveau om vigtige samfundsmæssige samt kulturelle, religiøse og eksistentielle emner.

Thomas Buch-Andersen forklarer i Kristeligt Dagblad den 4. august, hvorfor han vil lukke de fire programmer:

”Vi vil forsøge at gøre dækningen klarere, tydeligere og mere tilgængelig for lytterne, som skal have en klar forventning om, hvad de får, når de tænder for radioen.”

Men som lytter ønsker jeg ikke at blive ”faciliteret” eller ”serviceret” og dermed få serveret på et sølvfad, hvad jeg forventer.

Jeg er nemlig ud over at være lytter også borger i et demokratisk samfund, hvis formål med en fri radio, presse (samt skoler, universiteter med videre) det er at oplyse mig og udfordre mig med alt det, som netop ikke er tydeligt, klart og umiddelbart tilgængeligt. Hvis man isolerer borgere i Danmark til roller som ”lyttere” (eller ”patienter”, ”studerende” og så videre), så glemmes borgerbegrebet og dermed åbnes en ladeport for at opfatte Danmarks befolkning som en forbrugermasse, der kan ”faciliteres” ud fra ensartede grupperinger eller systemer.

Men vi er som mennesker og som borgere en mangfoldig pluralitet med et fælles ansvar for hinanden, den verden og det samfund, vi lever i. DR – det er også mig som borger. Jeg har et ansvar for at blande mig i debatten og sige min mening. Sådan mener jeg, et demokrati skal være, altså ikke bestående af en masse lukkede interessentgrupper. Thomas Buch-Andersen mener, at der er brug for mere morskab, fleksibilitet og omstillingsparathed.

Men jeg og en række borgere i Danmark ser DR’s betydning og formål i en helt anden retning. Vi ønsker, at der stilles kritiske spørgsmål som: Hvilket formål, hvilket indhold og hvilken form er ønskværdig for programmerne i DR ud fra dybdegående, eksistentiel, åndfuld og demokratisk indsigt?

ET LILLE UDDRAG af de mange kommentarer fra underskriftsindsamlingen lyder:

”Der er nok forfladigende og indholdsløse programmer i DR. Hvorfor lukke ’Eksistens’ og ’Religionsrapport’? Kan P1 ikke se en ære i at være et fyrtårn, der taler til fordybelse og eftertænksomhed og betragte disse programmer som en rigdom, der skænkes lytterne.”

”Jeg skriver under, fordi jeg med denne oplysning om nedlæggelse af rigtig gode programmer i P1 er dybt frustreret og vred. Verden er ikke kun popsmarte udsendelser og faktatjek (dette specifikt til Thomas Buch-Andersen).”

”Almen dannelse, stor indsigt, mennesker, der får lov at tale ud om et emne uden at blive afbrudt, dybdeborende samtaler, der beriger min tilværelse.”

”Jeg skriver under, fordi mængden af underholdningsprogrammer i DR er steget urimeligt, og de lødige programmer, man kan blive klogere af, bliver færre og færre.”

”Jeg skriver under, fordi det simpelthen er under al kritik at lukke kanalen. I har jo nærmest ikke noget public service tilbage. Ingen grundig journalistik, bare medløber og hygge. Det er så forstemmende og ringe. Luk dog ’X Factor’ eller skru ned for lønnen i toppen.”

”DR P1 er ved at lukke et af de bedste programmer, ’Eksistens’, ’Religionsrapport’ og måske også ’Kulturlørdag’. Hvad tænker kanalchefen mon på?”.

Lærke Grandjean er lærer og foredragsholder