Prøv avisen
Debat

Ole Jensens landbrugskritik er ikke bæredygtig

"Mit håb er som Ole Jensens, at jeg selv og alle andre fremover afholder sig fra fordummende forenklinger, der bygger på fordomme." Foto: Henning Bagger

Forfatter Ole Jensen mener, at Bæredygtigt Landbrugs medlemmer kun er på jagt efter kortsigtet privatøkonomisk bæredygtighed på bekostning af naturen. Men det er vel i orden, at landmænd som andre er økonomisk bæredygtige, da de ellers går fallit, skriver jordbrugsteknolog

Det er dog en fantastisk viden, dr.theol. og forfatter Ole Jensen har om Bæredygtigt Landbrug i klummen Refleksion her i Kristeligt Dagblad 19. februar. Han er nemlig på få linjer i stand til at beskrive ”virkeligheden” omkring denne forening med sine egne, hvad jeg betragter som totalt forenklede, fordomme.

Han mener, at Bæredygtigt Landbrug slet og ret går ud på alt det modsatte af bæredygtighed. Ole Jensen mener også, at foreningen og dens medlemmer kun er på jagt efter ”kortsigtet privatøkonomisk 'bæredygtighed' på bekostning af naturen”.

Men det er vel i orden, at landmænd (pløjefri, konventionelle og økologiske), lønmodtagere, smedemestre, aviser, forfattere, præster og alle mulige andre sørger for, at de er ”privatøkonomisk bæredygtige”?

Kendsgerningen i et privatkapitalistisk samfund er ganske enkelt, at vi skal svare enhver sit, for ellers går vi fallit. Eller måske mener Ole Jensen, at landmænd som noget helt særligt skal være så idealistiske, at de går fallit?

Med Ole Jensens form for retorik falder vi med et brag ned på det niveau, han anklager andre for at befinde sig på. Han fjerner også mulighederne for en konstruktiv dialog med de godt 4000 landmænd i Bæredygtigt Landbrug, hvoraf flere dyrker pløjefrit, og nogle er økologer med ret store bedrifter. For hvor ved Ole Jensen egentlig fra, at både Bæredygtigt Landbrug og de enkelte medlemmer som landmænd hver især ikke ønsker bæredygtighed?

Endelig beskriver han begrebet bæredygtighed, som det står i Brundtland-rapporten fra 1987, nemlig ”at skabe en økologisk bæredygtig samfundsudvikling”. En sådan definition er jo bare en overskrift, som påkalder sig klare definitioner. Det er meget komplekst at definere begrebet bæredygtighed, og med nye videnskabelige erkendelser vil denne definition også ændre sig over tid.

Men jeg vil gerne spørge Ole Jensen, om han mener, at økologisk landbrug kan give en sådan samfundsudvikling? For fakta er desværre, at hvert kilo økologisk vare har en større CO2-udledning end den tilsvarende konventionelle vare. Det fremgår af en ICROFS-rapport fra december 2015.

Så kerer Ole Jensen og andre sig om den globale opvarmning, skal man købe konventionelle produkter. Helst skal man købe produkter fra landmænd, som dyrker efter principperne i Conservation Agriculture (CA). De kan nemlig endda lagre luftens CO2 i deres jord i en mængde, der svarer til den mængde CO2, der kommer fra afbrænding af fossile brændsler.

Ole Jensen bør også vide, at den hurtigste vej til biodiversitet i agerlandet er CA. Derfor var blandt andet Danmarks Naturfredningsforening i 2013 med til at vælge Søren Ilsøe fra Sorø til ”Årets Grønne Landmand” - også selvom økologiske landmænd var indstillet til hæderen.

Mit håb er som Ole Jensens, at jeg selv og alle andre fremover afholder sig fra fordummende forenklinger, der bygger på fordomme.

Lad os i stedet få en kvalificeret debat på et oplyst grundlag, som inkluderer alle på et positivt grundlag. Så når vi hurtigst den længe efterlyste bæredygtighed.

Niels Damgaard Hansen, journalist og jordbrugsteknolog, Vistoftevej 10, Skanderborg