På vid gab

”For så vil døren til vor Herres og frelsers, Jesu Kristi, evige rige stå på vid gab for jer.”

Peters Andet Brev 1, 11

Ikke langt fra os ligger Viborg Domkirke, som er en af landets smukkeste. Ikke mindst Joakim Skovgaards mange billeder er hele turen værd. Da jeg endnu havde konfirmander, var turen til Viborg et fast punkt på dagsordenen. Kirketjener Sloth tryllebandt konfirmanderne i en hel time, mens han fortalte om billederne. Det var også her, jeg blev ordineret til præst i 1974 og har i tidens løb deltaget i forskellige gudstjenester, ligesom jeg gerne går en tur indenfor, når jeg kommer forbi.

For enden af kirken er der en kæmpemæssig dør, der som regel er låst. I stedet må man gå om på siden og finde en noget mindre indgang, og det er fint nok – men kommer dronning Margrethe på besøg i domkirken, vil det nok være anderledes. Jeg er sikker på, at så bliver den store dør åbnet på vid gab, så hun kan komme standsmæssigt ind i det smukke rum.

Takket være Jesus Kristus og hans offer for os er vi Guds kongebørn, og porten til Guds rige står på vid gab for os. Da vi valgte vore egne veje i trods og oprør mod Gud, blev porten lukket, men nu står den igen på vid gab og venter på os.

Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har Gud selv skænket os, hørte vi i søndags. Tænk engang: Vejen er åben til at slippe ud af forkrænkeligheden og få del i guddommelig natur! Sådan skrev apostlen Peter til sine kristne venner. Han var selv en af dem, som havde fået en ny kurs i livet takket være Jesus Kristus. Men han vidste også, at kristenlivet ikke er statisk, men dynamisk. Det er ikke stilstand, men en vandring, hvor det handler om at gå, indtil vi når den åbne port. Som ringe i vandet må det nye liv vise sig på en række punkter. Troen kan ikke være uden flid og uden frugt. Så er vi kortsynede og glemmer den renselse, som er gået forud. Nej, hele tiden må vi vandre fremad mod den åbne port, og imens kan vi synge, som der står i en gammel sang:

O dyb af nåde, Gud, hos dig,

at porten åben står for mig,

for mig, for mig,

ja, åben står for mig.

(Salmer og Sange 391).

Frede Møller er pastor emeritus