Pædagog og familieordfører: Hjemmepasning bidrager også til vores fælles samfund

Vi har brug for øget fleksibilitet og valgfrihed til at understøtte trivsel, blandt andet ved at lade børn tilbringe mere tid med deres forældre. Det er mindst lige så værdifuldt et bidrag til vores samfund og fællesskab, som det er at gå på arbejde.

Pædagog og familieordfører: Hjemmepasning bidrager også til vores fælles samfund
Foto: Tanaphong Toochinda/Unsplash.

Ved førstebehandlingen den 29. april af Alternativets beslutningsforslag om en landsdækkende ordning, der lader pengene følge barnet indtil skolestart, stod det fra begyndelsen meget klart, hvad Socialdemokratiet mente om den sag.

Børne- og undervisningminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) var den første på talerstolen, og hun udtalte, at den nuværende ordning ikke var groet i socialdemokratiets baghave, og at de var imod blandt andet af den grund, at de ikke mener, at skattekroner skal gå til at betale forældre for at passe deres egne børn, fordi de dermed ikke bidrager til fællesskabet ved at gå på arbejde.