Prøv avisen

Partierne må samles om en vision om at afskaffe hjemløshed

Fra 2009 til 2015 steg det samlede antal hjemløse i Danmark med 23 procent ifølge tal fra SFI Foto: Christian Lindgren

Politisk bør Folketingets partier kunne mødes om en vision om at afskaffe hjemløshed i Danmark. I et velfungerende og rigt samfund som det danske skal det kunne lade sig gøre, skriver Rasmus Stoklund (A)

Antallet af hjemløse danskere er steget de senere år. Det kan vi som et af verdens mest velstående samfund ikke være bekendt, og der bør sikres fleksible og trygge boligtilbud til de mange hjemløse, som i dag er overladt til sig selv, og hvoraf en stor del lider af enten psykisk sygdom eller forskellige former for misbrug.

Op mod 6500 danskere er i dag overladt til en usikker og utryg tilværelse på gader og herberger.

Fra 2009 til 2015 steg det samlede antal hjemløse i Danmark med 23 procent ifølge tal fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Og antallet af psykisk syge og unge, som bliver hjemløse, er steget endnu mere. Blot en tredjedel af vores hjemløse medborgere er skrevet op til at få deres egen bolig.

Baggrundene for, at folk bliver hjemløse, er mange. De årsager, der ifølge SFI oftest går igen, er psykisk sygdom, stof- eller alkoholmisbrug og økonomiske problemer. Næsten fire ud af fem hjemløse lider enten af en psykisk sygdom, er misbrugere eller begge dele. Dem skal vi ikke overlade til sig selv.

Politisk bør Folketingets partier kunne mødes om en vision om at afskaffe hjemløshed i Danmark. I et velfungerende og rigt samfund som det danske skal det kunne lade sig gøre. De hjemløses organisation SAND bør inddrages i arbejdet, så indsatsen tilpasses de behov og forhold, som har betydning for de hjemløse.

En række konkrete initiativer bør iværksættes snarest muligt.

For det første skal alle de hjemløse registreres og skrives op til en bolig. Indtil boligerne står klar, skal der fra offentlig side sikres indkvartering i trygge rammer på vandrehjem, i teltlejre eller ubenyttede offentlige bygninger, og der skal tilknyttes personale med kompetencer inden for misbrugsbehandling og psykisk sygdom.

For det andet bør der afsættes midler til at opføre en række nye bosteder. Flest i Region Hovedstaden, da det er her, flertallet af hjemløse lever, og derudover fordelt på regionerne. Bostederne skal indrettes på de hjemløses præmisser og kunne håndtere borgere med dobbeltdiagnoser, borgere som netop er udskrevet fra et hospital, borgere der netop er løsladt fra et fængsel, eller borgere der blot er utrygge ved at skulle bo alene.

Den romantiske forestilling om det frie liv på landevejen, som vi kender fra skuespilleren Poul Reichhardts rolle som den stærke og livsglade Martin i Morten Korchs ”Vagabonderne på Bakkegaarden”, er langt fra virkeligheden. Hjemløshed er utrygt, usundt og uværdigt, og vi kan ikke overlade de svageste borgere til sig selv. Lad os derfor mødes om at få afskaffet hjemløshed i Danmark.

Rasmus Stoklund er folketingskandidat for Socialdemokraterne