Prøv avisen

Penge til de døende skal bruges

HOSPICEPOLITIK: Det er både trist og absurd, at bureaukrati skal spærre for brugen af bevilgede midler til hospicesteder

Det er meget trist og absurd, at der ligger millioner af kroner til flere tiltrængte

hospicepladser, når pengene samtidig ikke kan blive brugt.

Kristendemokraterne har for nylig forsøgt at samle flertal i Folketinget til en egentlig hospicelov. Den skulle sikre, at vi får et hospice i hvert amt, og aftalen skulle ikke som nu være bundet af, at hospicet skulle have en driftsoverenskomst-aftale med det pågældende amt.

For det er netop kravet om, at amterne skal forpligte sig til at stå for den daglige drift, som blokerer for de flere hospicepladser.

Regeringen og Dansk Folkeparti har lavet aftale om en ny såkaldt hospicepulje. Problemet med puljen er, at den ikke virker efter hensigten. I dag står der stadig 25 ubrugte millioner på kontoen. De penge havde Kristendemokraterne gerne set brugt på langt flere pladser til uhelbredeligt syge og døende mennesker. Det siger regeringen, at de også gerne vil, men intet sker!

Kristendemokraterne ønsker, at borgerne skal have ens tilbud lige meget, hvor de bor i landet. De skal have samme betingelser for at kunne tilbringe deres sidste tid på et hospice, hvis de ønsker det.

Vi kan ikke være bekendt, at mange borgere bliver afvist på grund af pladsmangel. Som nu Sankt Lukas Hospice i København, hvor man afviser 85 procent af alle, der ønsker en sidste tid på hospice. Til sammenligning viser en undersøgelse fra 2001, at behovet på landsplan er 250 sengepladser, og vi har stadig kun godt 50 pladser.

Da Kristendemokraternes forslag om en egentlig hospicelov blev førstebehandlet i Folketinget, var der stor velvilje blandt de øvrige partier over for forslaget. Derfor er det paradoksalt, at et flertal alligevel ikke støtter forslaget. Det kan vi ikke være bekendt over for døende i Danmark.

Tove Videbæk,

MF og sundhedsordfører for Kristendemokraterne