Religionsfobien breder sig som ringe i vandet fra Christiansborg

Danske politikere er dybt engageret i den frie bevægelighed af vareydelser, arbejdskraft og pengestrømme, men får nervøse krampetrækninger, når det kommer til religion, skriver debattør

Stig Grenov er formand for Kristendemokraterne
Stig Grenov er formand for Kristendemokraterne. Foto: Tilsted Com.

Debatindlægget er skrevet af Stig Grenov, som er formand for Kristendemokraterne

POLITIKERNE PÅ Christiansborg er dybt engageret i den frie bevægelighed af vareydelser, arbejdskraft og pengestrømme, men får nervøse krampetrækninger, når det kommer til religion

Kristendemokraterne vil fastholde udenlandske præsters særlige ret til at komme til Danmark. En afskaffelse vil i høj grad ramme kristne forkyndere, men også mormoner og alle andre religiøse mindretal.

Derimod rammer det ikke eventuelle radikaliserede imamer, fordi de kommer til landet via EU-lovgivning. Så når Liberal Alliance med støtte fra DF ønsker at afskaffe de lempelige vilkår for religiøse forkyndere, som Kristendemokraterne i sin tid fik gennemført, er det et udtryk for religiøs fobi.

Kristendemokraterne vil smide udlændinge ud, der opfordrer til had, forfølgelse og modarbejder dansk lov. Vi har det også fint med, at mennesker, der slår sig ned i Danmark i en kortere årrække, kommer på skolebænken for at lære om danske forhold og lovgivning.

Det dybt problematiske er, at politikerne uden at ryste på hænderne sammenblander religion med radikalisering. De lukker øjnene for, at det danske demokrati er bygget på kristendommens budskab om ansvar for egne handlinger og krav om at hjælpe sin næste. Det rammer for eksempel de mange kristne udlændinge, der i disse år kommer til Danmark for at bo og arbejde, når de ikke kan høre evangeliet på deres eget modersmål.

Politikerne er dybt engagerede i den frie bevægelighed af vareydelser, arbejdskraft og pengestrømme, men får nervøse krampetrækninger, når det kommer til religion. Kristendemokraterne vil styrke det kristne livs- og menneskesyn. Men man går galt i byen, hvis man tror, det gøres ved at sylte en kirke. Kristendommen kvæles, hvis den ikke konfronteres med den anderledes troende. Religion er en del af det civile samfund, og det skal politikerne respektere.

At befolkningen ser billeder af radikale imamer på den indre nethinde, hver gang ordene religion og forkyndelse nævnes, er i høj grad politikernes skyld. Vores samfund er blevet så religionsfjendsk, at Movia nægter at køre med busreklamer med budskabet om, at kristendom er lig med kærlighed. Men de reklamerer gerne for plastikkirurgi, så alle kvinder kan få et brystmål som Barbie. Kristendemokraterne mener, at religion hører til i det offentlige rum, og derfor vil vi styrke friheden til at tro og tænke uden statens indblanding.