Kristeligt Dagblad mener: Politikere bør ændre dårlig lovgivning, også når den har rod i EU

På kirkeområdet er der med henvisning til EU-krav indført flere mislykkede love, der stiller danskerne dårligere end andre europæere. Hvorfor siger ministeren ikke, at det er for dårligt, og det bør laves om?