Prøv avisen
Debat

Biskop: Politikerne må lave loven om

Det er problematisk, hvis skolereformen forhindrer unge i at deltage i konfirmationsforberedelsen, skriver biskop i Viborg Henrik Stubkjær Foto: Cathrine Ertmann

Konfirmationsforberedelsen er en dannelsesproces. Det er en indføring i de kristne værdier, som i århundreder har båret vort danske samfund, og derfor vil det have vidtgående konsekvenser, hvis den nye skolereform bliver en hindring for vore unge i at deltage i konfirmationsforberedelsen, skriver Henrik Stubkjær

Undervisningsminister Christine Antorini (S) og kirkeminister Marianne Jelved (R) skriver i Kristeligt Dagblad den 2. maj et svar til sognepræst Anna Døssing Gunnertoft, hvor de understreger, at der fortsat er gode muligheder for, at man med hensyn til konfirmandundervisningen kan finde løsninger som tilgodeser både lærernes og præsternes ønsker.

Som en af de biskopper, der på flere møder har drøftet den nye skolereforms indvirkninger på konfirmandundervisningen med begge ministre, finder jeg det nødvendigt at moderere den meget positive tone, som er i ministrenes svar. For faktisk oplever vi i stigende grad problemer i det lokale samarbejde mellem skoleledere og præster i forhold til placeringen af konfirmandundervisningen.

Det er ikke en konflikt mellem skole og kirke. Men det er en ny skolereform, som mangler den smule fleksibilitet, som kunne løse de massive problemer, vi oplever lige nu, for både konfirmander, forældre, skoleledere, præster. Problemer, som formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, beskriver således i Berlingske den 2. maj:

”Politikerne har lavet to regler, som strider imod hinanden, og det kan vi ikke tage ansvaret for. Derfor kan vi ikke tage hensyn til præsternes ønsker. Præsterne må gentænke konfirmationsforberedelsen.”

Ministrene henviser selv til den undersøgelse, som er lavet af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Og af denne undersøgelse fremgår det ganske tydeligt, at der er store problemer med placeringen af konfirmandundervisningen. Det fremgår blandt andet:

1) 74 procent af præsterne siger, at de har oplevet, at undervisningstidspunktet er ændret imod deres vilje

2) 16 procent af præsterne oplever, at undervisningen bliver lagt uden for almindelig skoletid, hvilket ikke er lovmedholdeligt.

3) 42 procent af præsterne svarer, at den nye skolereform har givet markant dårligere trivsel i arbejdet.

Et andet meget stort problem er, at mange skoleledere føler sig tvunget til at lægge konfirmandforberedelsen mellem klokken 15.00 og 16.00 - således at man ikke længere har dobbelttimer, som gav mulighed for, at konfirmanderne kunne få en del af undervisningen i kirken eller sognenes menighedslokaler og dermed blive fortrolige med dem.

I mange landdistrikter er skolebusserne bestilt til at køre eleverne hjem klokken 15.00 hver dag, hvilket betyder, at konfirmanderne i de dage, de har konfirmandforberedelse, ikke kan komme hjem, hvis ikke forældrene har mulighed for at hente dem. Det er ødelæggende for konfirmandforberedelsen i fremtiden.

Dertil kommer, at jeg som biskop i disse dage har modtaget flere henvendelser fra stiftets provster om, at der er stor frustration over, at man ikke oplever plads til forhandlinger på grund af de stramme krav i den nye skolereform, og flere har nu bragt sagen op i kommunalbestyrelserne.

Billedet er altså alt andet end problemfrit. Det har vi gentagne gange fremført for ministrene. Og jeg ved, at det også er påpeget af både skoleledere, lærere, præster og kommunalpolitikere.

Konfirmationsforberedelsen er en dannelsesproces. Det er en indføring i de kristne værdier, som i århundreder har båret vort danske samfund, og derfor vil det have vidtgående konsekvenser, hvis den nye skolereform bliver en hindring for vore unge i at deltage i konfirmationsforberedelsen.

Vi har også peget på en løsning, som kunne afskaffe alle problemer. Hvis blot politikerne bag skoleforliget ville lave den lille lovændring, at kravet til skoletimer på syvende klassetrin kunne sættes ned fra 1400 til 1364 timer, så kunne konfirmationsforberedelsen placeres inden klokken 15.00 og dermed også skabe fleksibilitet til, at man lokalt kunne forhandle egnede løsninger igennem.

Det skal være mit håb, at politikerne på Christiansborg ved evalueringen af skolereformen i 2016 vil være deres ansvar bevidst og sikre denne lille lovændring, som er nødvendiggjort af, at den nye skolereform har haft nogle utilsigtede og markante negative konsekvenser for konfirmander, forældre, skoleledere og præster.

Henrik Stubkjær er biskop i Viborg