Prøv avisen

Politikerne skal opstille systemer, så grådigheden ikke går amok

Man glemmer, at det ikke blot var bankerne, der var grådige, men at hvert eneste menneske, der belånte sit hus op over skorstenen med afdragsfrie flexlån og brugte pengene eller investerede afkastet i tvivlsomme finansielle produkter, udviste destruktiv grådighed, skriver debattøren.

Kirkens rolle er at prædike, at grådighed er en dødssynd.Det politiske systems rolle er at opstille systemer, så grådigheden ikke går amok, skriver debattøren

Kaare Brixen Larsen, overlæge, Klokkerbakken 27, Aarhus V, har skrevet indlægget.

Fredag den 1. november bragte Kristeligt Dagblad et indlæg underskrevet af cirka 150 mennesker, fortrinsvis teologer.

LÆS OGSÅ: Stor gruppe bag protestbrev: Nej til kirkeråd

Man protesterer mod dannelsen af et kirkeråd i den danske folkekirke med den begrundelse, at det vil betyde, at magten samles ét sted og hos nogle ganske få indflydelsesrige kirkefolk. Allerede dagen efter viser forfatteren Kristian Ditlev Jensen med sine Lørdagsrefleksioner det berettigede i protesten.Kristian Ditlev Jensen beretter fra noget af det fineste, når man rejser rundt i verden, nemlig kristen turisme.

Han har været i England og stiftet bekendtskab med Church of England, som modsat folkekirken udfordrer storbankernes lodrette mangel på moral. Kristian Ditlev Jensen begejstres over den aggressive og virkelig omfattende kampagne, som Church of England har rettet imod de skyldige bag finanskrisen.

Og han finder det helt berettiget, at man angriber de skyldige medarbejdere i bankerne, der én for én har forårsaget det enorme kollaps. De skyldige skal holdes personligt ansvarlige, øre for øre. Og gerne med renters rente. (sic!).

Og videre skriver han: Ærkebiskoppen har talt om Gode mennesker og om Gode banker. Ja, selv Al Gore har været på besøg fra Guds eget land for at holde en forelæsning eller var det faktisk en prædiken? om bæredygtig kapitalisme.

Mere overbevisende kan det ikke blive. Eller kan det?Med sin kampagne mener Church of England at have defineret, udpeget og isoleret det onde, som herefter kan bekæmpes.

Og man vil være kommet endnu et skridt ad vejen mod Gudsriget her på jorden. Imens man glemmer, at det ikke blot var bankerne, der var grådige, men at hvert eneste menneske, der belånte sit hus op over skorstenen med afdragsfrie flexlån og brugte pengene eller investerede afkastet i tvivlsomme finansielle produkter, udviste destruktiv grådighed.

Kristian Ditlev Jensen beretter selv, at Church of England i sin tid strandede et sted midt i det afgørende skridt fra katolicismen til protestantismen, men det anfægter ham ikke i hans begejstring for en stålsat kirke, der har kastet sig unisont ind i kampen imod bankernes amokløb, at man ikke formår at drage den konsekvens af Luthers lære om de to regimenter, at kirken og det politiske system har forskellige roller i denne sag.

Kirkens rolle er at prædike, at grådighed er en dødssynd.Det politiske systems rolle er at opstille systemer, så grådigheden ikke går amok.

Hvis biskopper og andet godtfolk gerne vil have noget at rive i i stedet for at spekulere på, hvad der er den kristeligt set korrekte ydelse til u-landene i procent af BNP, er de velkomne til at udtale sig om, hvad en biskop kan tillade sig at tjene i forhold til en kontanthjælpsmodtager, før det bliver ukristelig.