Præst: Den ortodokse tro er universel

Russerne har ingen patent på ortodoksien, siger præst i Den Ortodokse Kirke. Der er masser af ortodokse kristne, som ikke ser Rusland som deres kirkelige forbillede

Poul Sebbelov er den eneste ortodokse præst, der er født og opvokset i Danmark, og han er præst for den danske ortodokse menighed Gudsmoders Beskyttelse. Her tænder han lys i kirkerummet, der ligger i kælderen i hans villa i Lyngby. --
Poul Sebbelov er den eneste ortodokse præst, der er født og opvokset i Danmark, og han er præst for den danske ortodokse menighed Gudsmoders Beskyttelse. Her tænder han lys i kirkerummet, der ligger i kælderen i hans villa i Lyngby. --. Foto: Leif Tuxen.

Hans Hauge mener i en kommentar den 31. august, at undertegnede ikke rigtigt forstår Iben Thranholms betragtninger om Rusland som den kirkelige vejviser.

Det gør derimod, udi egen formening, Hauge selv. Og dét, han forstår er, at selvfølgelig er den ortodokse kirke uløseligt knyttet til det russiske folk.

Hauge tager fejl. Den ortodokse kirke og tro er universel, og russerne har på ingen måde patent på ortodoksien. Der er masser af ortodokse kristne i Vesteuropa og USA, der ikke ser Rusland som deres kirkelige forbillede. Og som indpasser den ortodokse tro i deres eget sproglige, kulturelle og politiske miljø.

LÆS OGSÅ: Den russisk-ortodokse kirke og staten

Hauge uddeler karakterbog for kirkegang til politiske ledere i Øst og Vest. Som om det skulle være en garanti for noget som helst, at en eller anden præsident ved særlige lejligheder tropper op i kirken, omgivet af sikkerhedsfolk og pressefotografer. I Danmark kan vi derimod glæde os over, at landets regent, dronning Margrethe, stille og roligt, og uden hver gang at skulle udbasunere det i pressen, går i kirke. Det ville være godt, hvis mange flere danske fulgte Dronningens eksempel.

Som ortodoks præst må jeg naturligvis glæde mig over, at Thranholm og Hauge ser til den ortodokse kirke som et forbillede. De behøver end ikke rejse langt af led for at komme i nærkontakt med ortodoksien. Der er ortodoks liturgi hver søndag året rundt i Lyngby. På dansk.

Hans Hauge virker ærgerlig over, at der i Aarhus er livlig trafik ud ad kirkedøren, når der skal være gudstjeneste. Den danske, ortodokse menighed fejrer liturgi i Klosterkirken i Aarhus en gang om måneden. Hauge skulle være velkommen!

Måske kommer lyset i fremtiden fra Øst. Sådan slutter Hans Hauge sin kommentar. Ja, netop. I Østen stiger solen op! Over alle folkeslag og overalt i verden.

Poul Sebbelov,præst i Den Ortodokse Kirke,Blomstervænget 10, Kgs. Lyngby