Prøv avisen

Præst: Stivnede gudstjenesteformer spærrer for Guds ånd

Rockgudstjenester og andre specialgudstjenester åbner kirken for folket og skaber fri passage for Guds ånd, mener Nicolaj Stubbe Hørlyck. Foto: colourbox.com

Ungdomspræst ved Brorsonskirken Nicolaj Stubbe Hørlyck mener, det er en fejlslutning, at de mange nye gudstjenesteformer skulle skade højmessen."Stivnede former fra forgangne tider" åbner ikke op for Guds ånd, mener han

Når Hanne Drejer den 14. januar i Kristeligt Dagblad hævder, at nye gudstjenesteformer skader søndagens højmesse, laver hun for mig at se en fejlslutning. Det arbejde, der de sidste 20 år på seriøs og gennemtænkt vis har fornyet kirkens udtryk gennem nye gudstjenesteformer, har tværtimod styrket kirkens troværdighed og appel.

Som Hanne Drejer selv nævner, er det meget længe siden, der har været stor søgning på søndagens traditionelle højmesse. Men der er intet, der tyder på, at det ville have været anderledes, hvis kirken ikke havde gjort noget for at forny sig.

LÆS OGSÅPræst: Nye gudstjenesteformer skader højmessen

Måske ville det endog stå endnu værre til med søndagens kirkegang, hvis ikke så mange havde mødt kirken i forbindelse med særgudstjenester. Det er forkert at slutte, at fornyelse skader højmessen, herfor findes intet belæg.

Tværtimod skaber fornyelsen en større fortrolighed med kirken og kristendommen og måske mod på at opleve andre, mere traditionelle sider af kirken.

BRORSONS KIRKE på Nørrebro har de seneste 14 år arbejdet intensivt med fornyelse af gudstjenestens form. Resultatet er en stor søgning til vores arrangementer fra børn og unge, der formentlig ikke ellers ville have været i kontakt med kirken. Hvor mange kirker har i gennemsnit 80 børn, unge og voksne til en søndagsmesse?

Mange idéer herfra har spredt sig til andre kirker, der nu har fået mod på at lave anderledes gudstjenester, der passer ind i deres sammenhænge.

I øvrigt er der vel intet teologisk til hinder for, at Guds ord kan forkyndes og virke ugen igennem? Jesus indstiftede eksempelvis nadveren på en torsdag! Hvorfor skal Guds ord kun forkyndes om søndagen?

Det er efterhånden mest et spørgsmål om tradition, og højmessen i sig selv er også undergået forandringer gennem tiden. Hvor oprindeligt og traditionelt skal det være, for at det er traditionelt og rigtigt nok? Og hvem forkynder vi for? Folket eller kirkens gamle vægge?

NEJ. VI SKAL LAVE gudstjenester, som giver mening for mennesker og forkynder evangeliet på en letfattelig og relevant måde. Samtidig skal vi bevare kirkens tradition med at holde gudstjeneste om søndagen, men vi er nødt til også her at forny formen, både ved specialgudstjenester og ved søndagens højmesse.

Det gælder det sprog og de virkemidler, vi bruger. Der skal være kvalitet, æstetik og indhold i de gudstjenester, vi laver.

I Brorsons Kirke bruger vi professionelle rytmiske kirkemusikere ved søndagens højmesse. Her synger vi både moderne og klassiske salmer. Rummets indretning og stemningen i gudstjenesten skal få folk til at føle, at kirken er et sted, der kan rumme dem som dem, de er. Alteret er rykket ned midt i rummet, og vi sidder rundt herom i stedet for at kigge hinanden ind i nakken.

En gudstjeneste handler om fællesskab. Noget, som mange moderne mennesker efterspørger. Og burde ikke netop kirken kunne give dem samhørighed?

LÆS OGSÅNørrebros drenge laver kung fu i kirken

MANGE OPLEVER desværre, at kirken i sin traditionelle form er et sted, hvor de ikke føler fællesskab og ikke føler sig hjemme, fordi de ikke er fortrolige med formen og sproget. Det er ikke uvant at høre, at folk tager helt afstand fra kristendommen, fordi de har haft dårlige oplevelser med kirken.

Det er vores ansvar som kirke ikke at stå i vejen for evangeliet. Vi skal give rum for, at Gud kan tale til mennesker i nye sprog og billeder. Vi skal ikke forkynde stivnede former fra forgangne tider. Derfor er vi nødt til hele tiden at forny os, ligesom kirken i øvrigt har udviklet sig til alle tider.

Det er ikke vores opgave at gøre mennesker til rigtige kirkegængere. Vi skal ikke gøre mennesker til noget, som de ikke er, men åbne op for, at Guds ånd kan virke. Vi skal rumme dem, der kommer til kirken med deres religiøse søgen og spørgsmål. Hele ugen og hele livet igennem.

Nicolaj Stubbe Hørlyck er børne- og ungdomspræst ved Brorsons Kirke på Nørrebro i København

Andre læser lige nu