Prøv avisen
Debat

Præster bør ikke kunne sige nej til at vie homoseksuelle

Kirken er konservativ og har svært ved at tilpasse sig nye samfundsnormer, skriver Torben Larsen.

Præsten er i relation til vielser at betragte som embedsmand, der foretager noget, der giver en civilretlig status, og præsten bør ikke have mulighed for at sige nej tak til at udføre sit job

FOR NOGLE ÅR SIDEN havde jeg det privilegium at være formand for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, der som et af de første – måske det første menighedsråd – sluttede op om forslaget om at vie homoseksuelle par.

Forslaget blev lov, men dermed er alligevel ikke alt godt, som Socialdemokratiets næstformand, Mogens Jensen, påpeger i onsdagens Kristeligt Dagblad. Han vil have, at præster ”skal tvinges til at vie homoseksuelle”, eller sagt på en anden måde: ”Det skal ikke være præsternes ret at afvise denne type vielse, hvis det strider imod vedkommendes teologiske overbevisning.”

AVISEN INDHENTER KOMMENTARER fra tre teologer, der alle er imod Mogens Jensens idé. Fakultetsleder ved Menighedsfakultetet Thomas Bjerg Mikkelsen mener, at det vil være på kant med åndsfriheden. Teolog og akademileder i Grundtvigsk Forum Ingrid Ank mener, at man må respektere, at der er repræsentanter med disse holdninger i folkekirken, selvom det skinner tydeligt igennem, at hun mener, det afslører et stærkt kritiserbart bibelsyn. Og domprovst Anders Gadegaard mener, at der bør være frihed for præster til at sige nej.

Jeg ser to spor i den aktuelle sag. For det første at kirken er konservativ og har svært ved at tilpasse sig nye samfundsnormer.

Som domprovsten siger det: ”Konservative holdninger skal have frihed til at trives i en periode, indtil udviklingen har gjort, at noget er blevet en norm,” og han henviser blandt andet til, at biskopper ikke mere kan nægte at ordinere kvindelige præster. Og domprovsten mener også, at det er på tide at gøre det obligatorisk for folkekirkepræster at vie fraskilte. Så følger vi Anders Gadegaards tankerække, vil vielse af homoseksuelle sikkert også blive obligatorisk for præsterne ad åre.

Det andet spor i sagen er et spørgsmål om civile rettigheder i en folkekirke (statskirke). Præsten er i relation til vielser at betragte som embedsmand, der foretager noget, der giver en civilretlig status, og præsten bør ikke have mulighed for at sige nej tak til at udføre sit job.

Thomas Bjerg Mikkelsen mener, at det vil være på kant med åndsfriheden og betyde, at en stor gruppe præster vil blive tvunget til at søge job uden for folkekirken.

Og det kan være, det er en god løsning, for i givet fald hører de ikke hjemme som embedsmænd i statens kirke.

Torben Larsen, tidligere menighedsrådsformand.