Prøv avisen
Debat

Præster, der vier homoseksuelle, sortlister sig selv

Sognepræst Henrik Højlund mener, at præster, der vier homoseksuelle, sortlister sig selv. FOTO: Rasmus Baaner

Man vil give præster, der vier homoseksuelle, en smiley. Men de bryder præsteløftet, mener sognepræst Henrik Højlund

Nu hvor forslaget er kommet op om smileyer til præster, der vier homoseksuelle, og navnelister med præster, der ikke gør, har jeg et alternativt forslag: en liste med navne på præster, der vier homoseksuelle, og smileyer til præster, der ikke gør.

Det forekommer mig at være en passende fordeling: smileyer til præster, der holder præsteløftet om at ”beflitte sig på at forkynde Guds ord rent og purt” og med hensyn til sakramenterne og ”de øvrige hellige handlinger udføre alt i overensstemmelse med de for folkekirken gældende forskrifter” og tillige ”bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse”.

Og modsat blacklistning af præster, der ikke holder præsteløftet.
 
Ved nærmere eftertanke frafalder jeg mit forslag.

Præster, der holder præsteløftet, skal da ikke have smileyer.

Lige så lidt som en læge skal have smiley for at holde lægeløftet. De passer bare deres arbejde.

Og præster, der ikke holder præsteløftet, behøver ikke at komme på en liste. De blacklister sig selv. De tilhører altid et forsvindende mindretal i det lange og globale perspektiv.

Man trækker uvilkårligt på smilebåndet ved tanken. Alene af den grund skulle de måske alligevel have en smiley