Professor: Biskops bastante afvisning af alles frelse er problematisk

Den nye biskop over Aalborg Stift, Thomas Reinholdt Rasmussen, gør samtalen i folkekirken svær, skriver Anders-Christian Jacobsen

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen.
Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen. . Foto: Cathrine Ertmann.

Den nye biskop over Aalborg Stift, Thomas Reinholdt Rasmussen, gør samtalen i folkekirken svær, når han i en kronik her i Kristeligt Dagblad den 5. januar så bombastisk afviser den teologiske tanke om, at alle mennesker frelses.

Biskoppen har ret i, at tanken, om at alle mennesker frelses, afvises af Luther og i det centrale lutherske bekendelsesskrift Confessio Augustana.

Luther og de lutherske bekendelser hævder derimod, at nogen frelses, og andre går fortabt, og at dette er udtryk for Guds uransagelige vilje.

Hvis en luthersk kirke i det 21. århundrede står og falder med antagelsen eller afvisningen af Luthers og de lutherske bekendelsesskrifters syn på menneskets frelse eller fortabelse, har biskoppen ret i, at en luthersk kirke ikke kan lære, at alle frelses.

Men nu er sagen den, at læren, om at alle mennesker frelses ved Guds nåde, er en integreret del af de første århundreders kristendom, at denne teologi har eksisteret gennem hele kirkens historie, og at den igen er blevet meget udbredt i det 20. og 21. århundredes teologi og kirke.

Det er således et teologisk synspunkt, som mange præster og lægfolk i folkekirken tilslutter sig. Det er utvivlsomt også tilfældet i Aalborg Stift.

Biskoppens bombastiske afvisning af læren om alles frelse stiller ham selv og alle os andre i folkekirken over for spørgsmålet, om vi, der tilslutter os læren om alles frelse, har hjemstedsret i folkekirken eller ej.

Biskoppen må også have gjort sig forestillinger om, hvad han vil gøre i forhold til de præster i hans stift, som tilslutter sig læren om, at alle mennesker frelses.

Skal de til tjenstlige samtaler? Skal de på teologiske genopdragelseskurser? Skal de stilles for præsteretten? Og skal de i sidste ende afskediges?

Var det måske ikke bedre, at den nye biskop lige landede i bispesædet og fik bispekåben ordentlig på, inden han farer ud med den slags meldinger? Måske skulle vi i folkekirken i stedet have en åben samtale om teologi, liturgi og så videre, hvor ingen på forhånd trækker grænser for, hvad der må tænkes, tros og siges i folkekirken. Det kunne man især forvente af en person, der faktisk har magt i forhold til præster og menigheder.

Anders-Christian Jacobsen er professor i teologi ved Aarhus Universitet.