Professor: Rystende at myndigheder igen opgraderer covid til samfundskritisk sygdom

Professor: Rystende at myndigheder igen opgraderer covid til samfundskritisk sygdom
Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix.

At sundhedsmyndighederne nok en gang har opgraderet corona til en samfundskritisk sygdom er rystende. Corona er gået fra at kunne spredes lynhurtigt og ramme forfærdeligt hårdt i ældreplejen til, at risikoen for at dø med corona, hvis man smittes, tilsyneladende er betydelig lavere sammenlignet med almindelig sæsoninfluenza. Hvis vi ser på den samlede befolkning under 50 år, har corona på intet tidspunkt udgjort en egentlig risiko.

Hvordan kan sundhedsmyndighederne på den baggrund på nogen måde retfærdiggøre corona som samfundskritisk efter vaccineudrulningen? At andre luftvejssygdomme truer i horisonten grundet hele pandemihåndteringen gør jo ikke corona til en kritisk sygdom. Det fortæller vel nærmere, at man gik over gevind uden at tænke på konsekvenserne.

Vi har vacciner mod luftvejsinfektioner, som for eksempel influenza. De virker ikke altid, og der skal gættes på nye hvert evig eneste år. I et helt almindeligt ikke-epidemisk år dør der cirka 2000 primært ældre syge borgere af lungebetændelse og influenza, men influenza er ofte den underliggende årsag til både død og indlæggelser. De dør til trods for vacciner og masser af immunitet i befolkningen, og det sker på en baggrund af 250-500.000 influenzasmittede ifølge Statens Seruminstitut.

Siden marts er cirka 350 døde med corona i Danmark til trods for omkring 200.000 er konstateret smittet plus alle dem, der aldrig opdagede, de havde corona. Aldersgennemsnittet for død med corona er forblevet over 80 og dem, der dør, ud over de tragiske tilfælde, er syge og svækkede. Det er naturligvis trist, men det er virkelig svært at få øje på, hvorfor corona er opgraderet til en samfundskritisk sygdom, når den ikke længere overgår sæsoninfluenza, for slet ikke at sammenligne med epidemiske influenzaår. Efter at de ældre er vaccineret mod corona, er dødsraten tilsyneladende lavere, end når de ældre er vaccineret mod influenza. Coronavaccinerne er simpelthen meget bedre.

Når det kommer til børn under fem år, er influenza jo også betydeligt farligere. Det illustreres bedst med tal for 2016/17-sæsonen, hvor der døde 36 børn under fem år med influenza og sæsonen efter 24 børn, medens i alt 27 borgere under 50 år er døde med corona igennem hele epidemien. Børn er bare i mindre risiko for et alvorligt forløb med corona, end de er med alle andre luftvejssygdomme, og det har hverken vacciner eller deltavarianten ændret på.

Så er der pt. cirka 350 indlagte, men det er et absolut tal. Ikke forbavsende er mange kun lige inde og runde hospitalet, og en pæn andel er slet ikke indlagt på grund af corona, de er indlagt med brækkede ben, på psykiatriske afdelinger og så videre, men testet positive. Hospitalerne håndterer mellem 20- og 30.000 indlæggelser med luftvejssygdomme hvert år, men op til 40.000 i hårde år, hvor over 6000 er børn under fem år.

Vi trues derfor ikke fremadrettet af noget ekstraordinært med hensynt til corona, bortset fra en virkelig usund fortælling, der til sidste vaccinestik skal holdes i live, så ingen opdager, at det for længst var forbi.

Mon ikke vi havde fået meget mere sundhed for pengene, hvis vi havde droppet al den snak om corona i foråret og brugt coronamilliarderne på sygeplejerskerne og sundhedsvæsenet generelt? For det der faktisk kan ende med at skabe en sundhedskritisk tilstand er, at en mulig influenzastorm truer. Vi kan være på vej ind i en ond cirkel, og det er på tide, vi vender skuden.

Morten Petersen er professor i biologi ved Københavns Universitet.