Prøv avisen
Debat

Psykolog: Groteske regler bremser for behandling af angst og depression

Der er en enorm mængde af mennesker med angst, depression og stress, som desværre ikke kan afhjælpes, fordi de danske regler på området står i vejen. Der er nemlig begrænset tilladelse til at tage klienter ind, forklarer psykolog. Modelfoto. Foto: Nima Stock/Ritzau Foto

En psykolog oplever, han hver dag må afvise tre-syv klienter, som er syge med depression eller angst, fordi reglerne kun tillader en psykolog med overenskomst at afregne for 260.000 kroner om året på klienter, der er henvist med angst og depression

Det var med stor glæde, at jeg læste social- og psykiatriordførerTrine Torps (SF) kronik i Kristeligt Dagblad den 27. april.Det er rart at mærke, at der er nogle politikere, der har forståelse for den enorme gruppe af medmennesker, som periodevis eller dagligt er belastet af stress, depression, angst og andre belastningssymptomer.

Psykologsamtaler virker bedre en amtidepressiva

Som privatpraktiserende psykolog modtager jeg også klienter, som er henvist af egen læge med tilskud fra sygesikringen. Jeg kan bekræfte, at der er tale om en landsdækkende pandemi af unge, men også ældre, der rammes af det syndrom, som jeg vil kalde ”belastningslidelser”.

Det er desuden værd at bemærke, at Trine Torp er opmærksom på, at psykoterapi i form af psykologsamtaler ofte er langt mere hensigtsmæssig og uskadelig sammenlignet med medicin, typisk antidepressiva. Endelig er det positivt, at Trine Torp ønsker at udvide de ordninger, der eksisterer i dag, således at yngre og ældre og socialt udsatte grupper kan modtage psykologbehandling fremover.

Reglerstår i vejen for, at behandling kan finde sted

Imidlertid er der nogle bagvedliggende forhold i dag, som jeg tror, at den almindelige befolkning ikke tænker på, og som hverken forligspartierne eller Danske Regioner ønsker at fremhæve. For det første er det kun en meget lille del af de privatpraktiserende psykologer, som rent faktisk har overenskomst med sygesikringen. Politikerne og forligspartierne bag den nuværende ordning har sørget for, at der kun er cirka 10 procent af de kvalificerede psykologer, der har dette ”adgangskort” til at levere ydelser med det offentliges delvise støtte. Det vil sige, at man holder antallet af godkendte psykologer nede for at spare penge.

Og det ville jo være fornuftigt at spare penge, hvis psykologbehandlingen ikke hjalp tilstrækkeligt, eller hvis der ikke var behov for den. Men det er jo ikke tilfældet. Klienterne, Dansk Psykolog Forening, Praktiserende Lægers Organisation og en række andre organisationer har længe kunnet dokumentere stor effekt af psykologbehandling. I øvrigt er det jo sådan (som også Trine Torp skriver), at ”belastningslidelserne” koster 61 milliarder kroner årligt, blandt andet i tabt arbejdsfortjeneste. Det er mange penge.

Dansk Psykolog Forening har tidligere kunnet dokumentere, at en effektiv psykologbehandling kun koster sygesikringen omkring 5000 kroner pr. klient. Derfor er det besynderligt, at politikerne endnu ikke har bevilget nok midler i ordningen, når klienterne står så længe i kø og venter. Faktisk er det sådan, at hver psykolog med overenskomst/ydernummer kun må afregne for 260.000 kroner om året på klienter, der er henvist på angst og depression. Det vil sige, at hver psykolog i Danmark i gennemsnit højst må have to klienter i hver en time pr. dag i 50 uger om året.

Det virker grotesk. Til sammenligning betyder det, at jeg må have en venteliste på op til seks måneder for nye angst- og depressionsklienter.

Hver dag må jeg således afvise tre-syv klienter, som er sygemeldt med angst og depression – også selvom der skulle være plads i kalenderen. Det betyder, at jeg må henvise til kolleger, som typisk har samme ventetid i mit område. Desuden betyder det, at klienter må betale selv, hvis de insisterer på at gå hos mig.

Det er vildt provokerende at skulle forsvare et system, som udadtil siger, at der er fri og lige adgang til sundhedsvæsenet.

Med håb om bedring.

Per Hulstrøm er privatpraktiserende psykolog.