Psykologer: Gør op med det ekstreme selvfokus

Overalt inden for psykologien hører vi, at vi skal mærke indad og analysere vores tanker og følelsesliv for at ”bearbejde” vores problemer og få det bedre. Men det virker jo tydeligvis ikke

Jo mere selvfokuserede vi er, desto flere symptomer i form af stress, angst og depression får vi. Indadvendtheden og det konstante fokus på os selv dræner os simpelthen for energi og underminerer vores selvværd, skriver to psykologer. Så kom ud af dit eget hoved, lyder deres råd.
Jo mere selvfokuserede vi er, desto flere symptomer i form af stress, angst og depression får vi. Indadvendtheden og det konstante fokus på os selv dræner os simpelthen for energi og underminerer vores selvværd, skriver to psykologer. Så kom ud af dit eget hoved, lyder deres råd.

Stort set dagligt ser vi alarmerende avisoverskrifter med nye tal om stress og mistrivsel. Blot i de seneste uger er vi gennem medierne blevet præsenteret for undersøgelser om børn og skoleelever, som mistrives, stressramte akademikere og senest en påstand om, at der i flere kommuner er helt op imod en tredjedel af borgerne, der er stressede.

Vi ser desværre en tydelig tendens. De seneste år har der været en dramatisk stigning i antallet af psykiske lidelser. Statens Institut for Folkesundhed anslår, at cirka 700-800.000 danskere over et år vil have psykiske problemer i større eller mindre grad.

Overalt inden for psykologien hører vi, at vi skal mærke indad og analysere vores tanker og følelsesliv for at ”bearbejde” vores problemer og få det bedre. Men det virker jo tydeligvis ikke.

Med udgangspunkt i den nyeste internationale forskning vover vi den påstand, at jo mere selvfokuserede vi er, desto flere symptomer i form af stress, angst og depression får vi.

Indadvendtheden og det konstante fokus på os selv dræner os simpelthen for energi og underminerer vores selvværd. Kort fortalt er der en markant sammenhæng mellem den tid, vi bruger på spekulationer, bekymringer og selvfokus, og de symptomer, vi oplever.

Desværre er den praksis, som dominerer behandlingssektoren i dag, med til at forstærke forestillingen om, at svarene og løsningen ligger gemt inde i os selv.

På den måde kommer vi i behandlingssektoren til at understøtte de mekanismer, som fører til psykiske lidelser, frem for at bidrage til at reducere dem. Der er behov for nytænkning i behandlingssektoren.

En ny psykologisk retning, som viser bemærkelsesværdigt gode resultater, er metakognitiv terapi, hvor man har fokus på tankeprocesser frem for tankeindhold.

Målet er at lære at komme ”ud af hovedet” og tilbage til livet. Af samme grund består behandlingen ikke i at ”mærke mere efter” eller tænke mere over sin identitet, men i simpelthen at tænke mindre.

For at ændre den negative udvikling med flere og flere psykiske lidelser opfordrer vi til, at der gøres op med det ekstreme selvfokus, både hos den enkelte person og i medierne.

Vi har belæg for, at for megen selvfokus og idéen om, at løsningen altid findes dybt i vores psyke, er ekstremt uproduktiv.

Det gør det i bedste fald svært at skabe positive resultater, og i værste fald kan det øgede selvfokus føre til flere danskere med psykiske lidelser.

Sisse Find Nielsen og Pia Callesen er begge psykologer