Videnskabsminister: Regeringen vil støtte vigtig forskning i Reformationen

Al forskning kan ikke omsættes til hård valuta. Regeringen ønsker, at der forskes i Reformationen, fordi det er vigtigt, at vi forstår os selv i et historisk perspektiv, skriver uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen

"Regeringen har som bekendt været nødt til at skære generelt i forskningsbudgetterne. I det lys mener jeg, at det er flot, at der nu er reserveret penge til forskningsaktiviteter, der fokuserer på den betydning, som Reformationen har haft for udviklingen af det danske samfund."
"Regeringen har som bekendt været nødt til at skære generelt i forskningsbudgetterne. I det lys mener jeg, at det er flot, at der nu er reserveret penge til forskningsaktiviteter, der fokuserer på den betydning, som Reformationen har haft for udviklingen af det danske samfund.". Foto: Nikolai Linares.

I 2017 fejrer vi 500-året for Reformationen. Reformationen var en skelsættende begivenhed i Europa og i Danmark. Regeringen vil markere jubilæet og ønsker at afsætte fem millioner kroner til forskning i Reformationens betydning for det danske samfund.

Som det fremgik i denne avis den 15. oktober, mener professor Bent Meier Sørensen fra CBS, at jeg som uddannelses- og forskningsminister favoriserer mine egne forskningsmæssige interesser (jeg har en ph.d. i teologi), fordi jeg på egen hånd bevilger penge til forskning i Reformationen.

Men Bent Meier Sørensen overvurderer mine magtbeføjelser. Forslaget om at afsætte penge til at blive klogere på Reformationen er ikke min personlige beslutning. Det er en beslutning, som regeringen har truffet. Og så glemmer han, at forslaget blev fremsat for flere år tilbage. Allerede i 2010 foreslog den daværende VK-regering at afsætte midler til forskning i Reformationen i forbindelse med jubilæet.

De enkelte bevillinger er heller ikke noget, som jeg sidder og deler ud. De fem millioner kroner vil blive udmøntet af Det Frie Forskningsråd i fri konkurrence og efter armslængdeprincippet som alle andre bevillinger under rådet.

Man kan være uenig i regeringens prioriteringer. Og den diskussion tager jeg gerne. Men det her er ikke et personligt korstog. Det er regeringens politik. Der er sikkert nogle, der vil sige ”rend mig i Reformationen”. Men uanset om man er ateist, kristen eller bekender sig til en anden tro, så er Reformationen en begivenhed i danmarkshistorien, der har sat nogle helt afgørende aftryk. Reformationen har påvirket det danske samfunds udvikling i forhold til vores kultur, vores sprog, udviklingen af vores retsfilosofi og den måde, hvorpå vi fordeler magt og ressourcer. Men den forskningsmæssige belysning af disse sammenhænge er fattig. Det håber regeringen, at denne bevilling kan være med til at rette op på.

Regeringen har som bekendt været nødt til at skære generelt i forskningsbudgetterne. I det lys mener jeg, at det er flot, at der nu er reserveret penge til forskningsaktiviteter, der fokuserer på den betydning, som Reformationen har haft for udviklingen af det danske samfund.

Al forskning kan ikke omsættes til hård valuta. Regeringen ønsker, at der forskes i Reformationen, fordi det er vigtigt, at vi forstår os selv i et historisk perspektiv. Kendskab til Reformationen er dannelse. Og det uanset trosretning. Det er hele dannelsens tanke, at man skal kunne begå sig i den ramme, man befinder sig i, og hvor man forstår at trække på en historisk og kulturel arv i det land, man kommer fra.

Man skal kende sine rødder for at stå solidt forankret. Og her udgør viden om Re-formationen et vigtigt fod-fæste. Den forankring vil regeringen gerne være med til at styrke.

Esben Lunde Larsen (V) er uddannelses- og forskningsminister