Prøv avisen
Debat

Regeringens kulturpolitik underminerer den danske kultur

”Regeringens besparelser rammer blandt andet en af musikkens helt centrale og historiske kulturinstitutioner: Det Kongelige Kapel,” skriver tidligere Venstre-medlem af Folketinget Eyvind Vesselbo. – Foto: Daniel Hjorth/Polfoto

Regeringens kulturpolitik er i højere grad end muslimske indvandrere med til at underminere den danske kultur og dermed den danske kulturarv, skriver tidligere folketingsmedlem for Venstre Eyvind Vesselbo

Det hævdes gang på gang, at de muslimer, der kommer til Danmark i disse år, truer den danske kultur. De kommer til vores land med det eneste ønske at få indført deres egen kultur i Danmark, hævdes det. Det er der ganske givet nogle, der ønsker. Men det er ikke hele sandheden.

Regeringens kulturpolitik er i højere grad med til at underminere den danske kultur og dermed den danske kulturarv. Og det er jo netop den danske kultur, den danske identitet og den danske kulturarv, som skal være bolværket mod negative kræfter udefra.

Igennem mere end 25 år har begreberne værdi- og kulturpolitik været et centralt tema i den politiske debat. Fra store dele af det politiske system har begrebet alene været brugt i den indvandrerpolitiske debat.

Det helt centrale fokus har været, at vi i Danmark har måttet sikre danskheden, vores danske værdier og den danske kultur mod de farer, som kom udefra, mod den stigende indvandring af flygtninge og indvandrere. Der er blevet lavet en kulturkanon med fokus på betydelige danske spydspidser på kulturområdet, og der er lavet en danmarkskanon, som skulle symbolisere det, der er mest dansk gennem 10 udvalgte begreber.

Bag disse to initiativer ligger den skjulte dagsorden, at vi skal vise de udlændinge, som bor i Danmark, og dem, der kommer, hvad der er dansk kultur, og hvad der er danskhed.

Hykleriet er dog ikke så svært at gennemskue. For samtidig med, at man igennem den såkaldte værdi- og kulturdebat hele tiden bruger argumentet om faren udefra gennem hele tiden at gentage, at der er nogle, som kommer udefra, som vil os det ondt, og som vil omstyrte vores samfund, så gennemfører regeringen selv en kraftig underminering af den danske identitet og det danske kulturliv gennem store besparelser på kulturområdet.

Det rammer blandt andet en af musikkens helt centrale og historiske kulturinstitutioner: Det Kongelige Kapel.

Det Kongelige Kapel er et enestående orkester. Det er et orkester af meget høj kvalitet, som er kendt i store dele af musikverdenen også uden for Danmark. Det er en total mangel på forståelse af, hvad der er kvalitet og grundlæggende danske værdier, at man har skåret så kraftigt på Det Kongelige Kapels budget. Men også teatrene, museerne, kunstnerne, filmen, ja, alle kulturområder er blevet ramt af urimelige og kraftige besparelser.

På denne måde griber man afgørende ind i den danske kultur og den danske kulturarv og det, som den danske identitet er bygget op omkring. Det er det, som er grundlaget for det at være dansk.

Derfor burde statsministeren og hans regering begynde at tænke over, hvem det faktisk er, som er den største trussel mod danskheden, den danske kulturarv og den danske identitets- og fællesskabsfølelse. Det helt centrale spørgsmål er, om det er nogle rabiate muslimer, eller om det er regeringens kulturpolitik.

Umiddelbart skulle man tro, at værdi- og kulturpolitikken skulle bruges til at fremme nogle positive, kreative og perspektivrige initiativer i Danmark og globalt, som byggede på frihed, frisind, ligestilling og ytringsfrihed. Regeringens politik på kulturområdet går i den modsatte retning. Her er man mere interesseret i at begrænse friheden og den kulturelle udfoldelse.

Der tales meget om social kontrol som et problem, når den udøves i indvandrerfamilier, men hvad med den sociale kontrol, som regeringen og Folketingets flertal udøver over for det danske kulturliv gennem at begrænse aktiviteterne gennem kraftige nedskæringer

Eyvind Vesselbo er kultursociolog, mag.art. og tidligere folketings-medlem for Venstre.