Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Mediekommentar

Reinkarnation – er der noget om snakken?

ER VI ALLE gengangere, eller lever vi kun én gang? Hvordan opleves det, at man har levet tidligere, og er reinkarnation en entydig størrelse? Spørgsmålene er blevet stillet lige så længe, som der har eksisteret tænksomme væsner her på kloden.

At svarene er tilsvarende tidløse, fremgår af denne uges udgave af P1-programmet ”De højere magter”. Værterne Anders Laugesen og Paula Larrain har her inviteret en healer, en religionshistoriker og en regressionsterapeut til at nuancere besvarelserne.

REGRESSIONSTERAPEUT Lisbeth Lysdal søger at eksemplificere, hvordan det i en tilstand af trance og hypnotisk påvirkning er muligt at arbejde sig tilbage gennem tiden. Ikke alene i sit eget livs fortid, men i visse tilfælde også tilbage til et tidligere liv.

Der er udsendelsen igennem tale om forskelligartede tilbageførelser af helt bogstaveligt grænseoverskridende karakter frem og tilbage mellem liv og død.

Det bliver imidlertid igen og igen understreget, at begrebet reinkarnation benyttes på ret uforpligtende og ansvarsfrie måder alt efter den religiøse sammenhæng, man møder det rundt om på kloden. Måske som en buddhistisk og hinduistisk sjæletro, måske som teosofisk eller animistisk åndetro, det vil sige troen på, at alting i naturen har en sjæl, der kan tilbedes.

Der benyttes i sådanne redegørelser ofte udtryk om at spole fra nutid til fortid, sådan som man kan få en film afspillet forfra og bagfra i forskellige tempi. Der kan på den måde indhentes erfaringer, der bygger på oplagrede ”erindringer” om længst afsluttede tilværelsesperioder.

Der kan så dannes meningsfulde sammenhænge i forhold, der ellers hidtil har virket kaotisk uforklarlige. Man kan da gribes af dybe følelser af nærhed og stærkt virkende oplevelser af, at ”her hører jeg hjemme”. Man træder ikke alene i fortidige skikkelsers fodspor, man kan også genkende sig selv og andre i en verificerbar forhistories billeder og beskrivelser.

ALVORLIGE SPØRGSMÅL OM, hvad det kan have med kristendom at gøre, bliver i udsendelsen kun lige akkurat berørt. Som så mange gange før, når talen går om genfødsel, genskabelse og genopstandelse, så melder denne afgørende indvending sig: Tænk, hvis der er noget om snakken! Hvis det kunne bevises, at der sådan var en paradisisk tilstand efter døden, og hvis idéerne om at fortsatte ”avancementer” finder sted fra et stadie til kontinuerligt bedre stadier har hold i en anden og mere indbydende tilværelsesform, hvorfor så overhovedet kæmpe for det nærværende liv?

Når vi tror på kødets opstandelse og det evige liv, er der så tale om en slags kristen reinkarnationslære? Religions historikerne kan påpege en globalt omfattende åndsbeslægtethed trosretningerne imellem.

Når kristendommen alligevel skiller sig ud, er det så ikke netop et altafgørende tegn på vores folkekirkelige udogmatiske ansvarsbevidste holdning til livet på trods og ikke i kraft af døden

Leif Hjernøe er forfatter og foredragsholder.